Etikett: Marcus Danielsson

De fick Länsförsäkringar Kalmars pris för ung växtkraft

Länsförsäkringar Kalmar län meddelar att årets pris Ung Växtkraft har delats ut till bröderna Per och Marcus Danielsson från Vassmolösa. Ung Växtkraft delas ut för att stötta unga entreprenörer i Kalmar län som aktivt är med och utvecklar landsbygden.

Per och Marcus Danielsson får priset för hur de lyckas kombinera moderna idéer med äldre generationers synsätt på lantbruk i sin verksamhet.

— Ung Växtkraft är ett mycket betydelsefullt och prioriterat pris för oss på Länsförsäkringar Kalmar län. Med tanke på hur situationen ser ut för våra lantbrukare just nu med höga produktionskostnader så känns det så klart extra bra i magen att få lyfta och hylla Per och Marcus, och alla andra unga entreprenörer inom den gröna näringen. Dom är så viktiga för vårt lands utveckling, säger Torbjörn Karlsson, försäljningschef lantbruk, i en kommentar.

Tyngdpunkten i brödernas Danielssons verksamhet ligger på kycklingproduktion, med ungefär 160 000 kycklingar per omgång. En stor gren i produktionen är också traditionell växtodling med spannmål och stärkelsepotatis.

Per och Marcus växeldrar i den dagliga verksamheten för att frigöra tid och energi som räcker till för alla delar av livet.

— Man kan ju verkligen koppla av när man är ledig, det ser jag som en styrka. Plus att det är roligare att utvecklas tillsammans mot ett gemensamt mål, säger Marcus Danielsson i sin kommentar.

Så här lyder juryns motivering till priset:

”Det är med stor stolthet som vi på Länsförsäkringar Kalmar län delar ut 2022 års utmärkelse av Ung Växtkraft i Kalmar län till bröderna Per och Marcus Danielsson. Per och Marcus bedriver lantbruksföretag på familjegården i Vassmolösa, strax utanför Kalmar. Här har de fått lära sig lantbrukshantverket från tidig ålder under vägledning av sina föräldrar. Huvudinriktningen av verksamheten riktas mot kycklinguppfödning och grönsaksodling. För att skapa hållbarhet i företaget nyttjar Per och Marcus hela gårdens resurser såsom foder, uppvärmning, solpaneler för att skapa ett kretslopp. Hållbarhetsperspektivet är också påtagligt i hur Per och Marcus växeldrar i den dagliga verksamheten för att frigöra tid och energi som räcker till för alla delar av livet. Med sina moderna värderingar och djupa förankring i äldre generationers synsätt på lantbruk är Per och Marcus Danielsson sanna ambassadörer för den kraft som framtidstro som ryms inom våra gröna näringar.”