Etikett: Marcus Johansson

Allras ombud kräver 1,9 Mdr kr i skadestånd av staten

Pensionsrådgivaren Allra anser att staten via Pensionsmyndigheten har ett skadeståndsansvar på 1,9 miljarder kronor. I ett brev från bolagets juridiska ombud preciserar Allra på vilket sätt man anser att staten har brutit mot regelverket när Allras fonder har avregistrerats från premiepensionens fondtorg.

I brevet, som har lagts ut på Allras hemsida, motiveras kraven på 1,9 miljarder kronor i skadestånd bland annat med att svenska staten genom Pensionsmyndigheten agerat i strid med samarbetsavtalet.

– Härutöver önskar Allra tillägga att Allra och dess företrädare angripits av staten genom Pensionsmyndigheten genom brevutskick till Allras kunder, återkommande mediala utspel samt ”läckor” på sätt som inte är tillåtligt enligt svensk offentligrätt och som därtill i flera fall torde kunna konstituera kriminaliserade förtalsbrott enligt svensk, luxemburgsk och dubaisk rätt, skriver Allras ombud advokat Marcus Johansson, partner vid Gernandt & Danielsson, i brevet.

– Staten genom Pensionsmyndigheten ignorerar rättsstatliga krav på agerande utifrån, som det får uppfattas, föreställningen att någon som myndigheten anser vara skyldig till felaktigheter inte förtjänar skydd av rättsordningens rättssäkerhetsgarantier — kort sagt att ändamålen helgar medlen, står det också i brevet.

Här kan du läsa hela brevet från Gernandt & Danielsson till staten. 

Allra: Ännu är inget avgjort i domstol!

Allra lämnade i dag ytterligare information om de tre olika processer man driver mot Pensionsmyndigheten för att stoppa beslutet om att slänga ut bolagets fonder från premiepensionens fondtorg. 

Igår lämnade Allra in yttranden i de tre olika processer som bolaget driver mot Pensionsmyndighetens beslut. Det handlar om processer vid Stockholms tingsrätt, Kammarrätten i Stockholm och Patent- och Marknadsdomstolen. 

Allras ombud, advokat Marcus Johansson vid Gernandt & Danielsson, framhåller i Allras pressinformation att ingen domstol ännu har tagit slutlig ställning till Pensionsmyndighetens beslut:

– Vi kan konstatera att ingen domstol ännu har prövat Allras ärende i sak. Inget är alltså slutligt avgjort och Allra ser fram emot att någon domstol till slut kommer till skott och gör den prövning av ärendet i sak som bolaget har rätt till. Vad vi försöker uppnå först och främst är ett stopp på Pensionsmyndighetens åtgärder att verkställa beslutet innan det har prövats rättsligt i någon instans – helt enkelt att läget förblir oförändrat tills domstolarna haft möjlighet att pröva lagligheten och skäligheten i Pensionsmyndighetens ingripande mot Allra. 

Klicka här för att fördjupa dig i vad Allra anför för argument i de olika domstolsprocesserna.