Etikett: Maria Hemström-Hemmingsson

ISF undersöker egenföretagares privata pensionssparande

Inspektionen för socialförsäkringar, ISF, har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga egenföretagares privata pensionssparande. ISF:s analys ska enligt myndighetens regleringsbrev för 2018 vara uppdelad på kvinnor och män, branschvis samt på inrikes- och utrikesfödda. 

ISF uppdrag handlar om att kartlägga täckningsgraden för egenföretagares privata pensionssparande som motsvarar tjänstepension. Analysen ska presenteras uppdelat på kvinnor och män, branschvis samt på inrikes- och utrikesfödda.

En delredovisning av detta uppdraget ska ISF lämna senast den 7 maj i år. Slutredovisning av uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2018.

Uppdraget till ISF kan enligt regeringen ses som en fortsättning på uppdraget ”Skillnader och spridning i pensionsutfall för kvinnor och män”, som lämnades i regleringsbrevet för 2016.

Enligt regleringsbrevet ska ISF även bland annat göra en jämställdhetsanalys av hur Försäkringskassan handlägger arbetsskadeförsäkringen och undersöka hur föräldraförsäkringen påverkas av nya åldersgränser.

Här kan du läsa hela regleringsbrevet för ISF.