Etikett: Maria Wedin

Länsförsäkringar: Lag mot rattsurf leder till färre olyckor

Från den 1 februari 2018 är det förbjudet att använda handhållna mobiler vid bilkörning. ”Med den nya lagstiftningen blir det tydligare för föraren vad som gäller; låt mobilen ligga när du kör och ha hundra procent uppmärksamhet på trafiken. Det är mycket bra och kommer förmodligen att leda till färre trafikolyckor”, säger Maria Wedin, trafikskadespecialist på Länsförsäkringar.

Enligt Transportstyrelsen är rattsurfning – när du till exempel skickar sms, kollar sociala medier eller letar låtar på Spotify samtidigt som du kör bil – är ett växande problem. 56 procent av alla 18–30-åringar sms:ar när de kör bil, jämfört med 37 procent av alla svenskar.

Tittar du bort från vägen i 2 sekunder i 40 km/h hinner bilen rulla 22 meter. Kör du i 90 km/h rullar bilen 50 meter på 2 sekunder.

– På den tiden hinner mycket hända i trafiken, utan att du som bilförare har en chans att reagera eller agera. Till det ska tilläggas att genomsnittlig reaktionstid är en sekund, det vill säga även om du har full uppmärksamhet i trafiken rullar bilen 25 meter innan du ens fått foten på bromsen om hastigheten är 90 km/h, säger Maria Wedin.

– Vi ser en tydlig koppling mellan skadeutvecklingen och rattsurfning. Skadekostnaderna för de unga bilägarna har ökat markant med 30-40 procent de senaste fem åren, samma grupp som Transportstyrelsen ser i sin analys, säger Maria Wedin.

Länsförsäkringar: Vildsvinsolyckor har ökat 48 % på ett år!

Antalet vildsvinsolyckor har ökat med 48 procent i år jämfört med föregående år! Det visar sig om man jämför Viltolycksrådets statistik för perioden januari–september, skriver Länsförsäkringar i dag. 

Den vanligaste kategorin av viltolyckor är i dag krock med rådjur. 

Tidigare har trafikolyckor med älg varit den näst vanligaste kategorin. Men genom årets kraftiga ökning, ligger nu olyckor med vildsvin tvåa på listan.  

– Vilda djur är som mest aktiva i gryning och skymning. Då är det viktigt att anpassa hastigheten och vara extra uppmärksam på vägen och terrängen runtomkring. Genom att sänka farten något kan vi bidra till att minska antalet viltolyckor. Vi besparar lidande för såväl människor som djur, säger Maria Wedin, skadeexpert Länsförsäkringar.

Så ser olycksstatistiken ut:

Viltslag  jan- aug 2017    jan- aug 2016   Förändring – antal   Förändring i procent  
Rådjur 28 754 24 793 3 961 16,0
Vildsvin 2 850 1 920 930 48,4
Älg 2 680 2 783 – 103 – 3,7
Dovhjort 1 076 995 81 8,1
Övriga djur    467 404 63 15,6
Summa 35 827 30 895 4 932 16,0

Källa: Nationella Viltolycksrådet www.viltolycka.se