Etikett: Marie Ståhl

Afa: Så varierar sjukskrivningarna mellan män och kvinnor

Den typiska kvinnan som får ersättning för sjukdom från sin kollektivavtalade försäkring jobbar inom handeln, är 53 år och har drabbats av stress. Den typiska mannen är en 60-årig metallarbetare som lider av en ryggsjukdom. Det framgår när Afa Försäkring ställer samman statistiken för 2017 för privatanställda arbetare.

– Det vi såg när vi tog fram statistik över den typiska mannen respektive kvinnan som fick ersättning från AFA Försäkring, var att den första försäkringen som gav ersättning var trygghetsförsäkring vid arbetsskada och därefter föräldrapenningtillägg, berättar Marie Ståhl, försäkringsspecialist på AFA Försäkring.

I åldersgrupperna mellan 30 och 50 år är det låg frekvens på försäkringsersättningar. Det är de yngsta och äldsta på arbetsmarknaden som dominerar.

Den vanligaste åldern när man får ersättning från arbetsskadeförsäkring (TFA) är 22 år för kvinnor och 26 år för män. Den vanligaste åldern när man får ersättning från föräldrapenningtillägg är 28 år för kvinnor och 29 år för män. För sjukförsäkring (AGS) är den vanligaste åldern för kvinnor 53 och för män 60 år. Försäkring vid arbetsbrist (AGB) får kvinnor vanligen vid 54 års ålder och män vid 62 års ålder. Ersättning vid dödsfall (TGL) utfaller vanligen vid 61 år för kvinnor och 63 år för män.

När det gäller sjukdom är det dessa tre diagonser som ligger i topp hos kvinnor som får ersättning:

  1. Stressjukdom
  2. Förstämningssyndrom (exempelvis depression)
  3. Ryggsjukdom

Det här är de vanligaste diagnoserna för män:

  1. Ryggsjukdom
  2. Ledsjukdom
  3. Sjukdom i mjukvävnad

Vid sjukdom får den genomsnittliga kvinnan ersättning på 6 482 kronor och den genomsnittliga mannen får 7 035 kronor. Vid arbetsskada får kvinnan 8 252 konor och mannen 14 655 kronor.