Etikett: matchning

Här är Svensk Försäkrings förslag om ett nytt pensionssparande!

Svensk Försäkring presenterade i dag på morgonen sitt förslag om ett nytt pensionssparande — matchning — som särskilt riktar sig till låg- och medelinkomsttagare.

Förslaget presenterades i en debattartikel i Dagens Industri och finns också att ta del av på Svensk Försäkrings hemsida.

Svensk Försäkring konstaterar att dagens allmänna pensionssystemet lägger ett stort ansvar för pensionsutfallet på medborgarna. Samtidig är Sverige i dag ett av få länder inom EU och OECD som inte stimulerar privat pensionssparande.

─ Försäkringsbranschen föreslår att staten inför stimulanser för privat pensions­sparande genom matchning för att ge fler människor en konkret möjlighet att kunna spara till sin pension, säger Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk Försäkring, i en presskommentar.

Svensk Försäkrings förslag om matchning innebär att pensionssparandet sker med beskattad inkomst på ett pensionskonto, och att staten matchar sparandet med 20 procent — upp till ett tak på 12 000 kronor. Ett sparande på 12 000 kronor ger därmed ett maximalt bidrag från staten på 2 400 kronor per individ och år som sätts in på pensionskontot.

Matchningen har ingen koppling till den skatt som betalas. Därmed blir det till fördel för låg- och medelinkomsttagare som inte tjänar lika mycket på skattestimulanser som höginkomsttagare, menar Svensk Försäkring.

Ytterligare en del av förslaget är att den som börjar spara före 25 års ålder ska få en en startbonus.

Enligt Svensk Försäkrings beräkningar skulle statens utgift för matchning uppgå till cirka 2,3 miljarder kronor per år, vilket kan jämföras med att slopandet av avdragsrätten för privat pensionssparande har inneburit en förstärkning av statskassan med 4,5 miljarder kronor årligen.

─ Med ett privat pensionssparande kan sparandet anpassas efter enskilda behov och jämna ut för händelser genom livet som annars riskerar att leda till en låg pension. Vi uppmanar därför regeringen att införa ett privat pensionssparande genom matchning, säger Eva Erlandsson.

Här kan du ta del av Svensk Försäkrings rapport om det nya förslaget till privat pensionssparande.

Svensk Försäkring lanserar nytt förslag på försäkringssparande

Svensk Försäkring kommer inom kort att lansera ett utförligt förslag på hur man kan ordna ett långsiktigt försäkringssparande, framgår det av information från organisationen i dag. 

Det kommande förslaget bygger på en modell som kallas för matchning, och som nämns i den senaste OECD-rapporten om subventionerat försäkringssparande; Financial Incentives and Retirement Savings.

Den modell för matchning som tillämpas i Tyskland innebär att staten ger ett bidrag givet att en individ sparar till sin pension. Fördelar som OECD lyfter fram med matchning är att den är lätt att förstå, och dessutom mer intressant för låg- och medelinkomsttagare som inte tjänar lika mycket på rena skattesubventioner som höginkomsttagare gör.

— Det är mycket intressant att ta del av OECD:s positiva syn på matchning! Svensk Försäkring presenterade redan 2016 ett förslag till privat pensionssparande i form av matchning med särskilt fokus på låg- och medelinkomsttagare i rapporten Långsiktigt försäkringssparande 2016. Vi har internt arbetat vidare på det spåret och kommer inom kort att presentera ett mer utförligt förslag, säger Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk Försäkring, i en kommentar.

Här kan du ta del av OECD-rapporten Financial Incentives and Retirement Savings.