Etikett: Mats Öberg

Pensionsmyndigheten köpstoppar premiepensionsfond från Advisor

Pensionsmyndigheten meddelade under fredagen att fonden Advisor Världen har köpstoppats på premiepensionstorget. Köptstopppet gäller medan det utreds om bolaget har brutit mot samarbetsavtalet med Pensionsmyndigheten.

Advisor Världen är fondbolaget Advisors enda fond på premiepensionens fondtorg.

– Köpstoppet gäller under den tid vår utredning pågår, och innebär att fonden inte går att välja på fondtorget. Det finns flera skäl till att vi tittar närmare på Advisor, bland annat två domar som nyligen meddelats av Patent- och marknadsdomstolen men också synpunkter som kommit till vår kundservice, säger Mats Öberg, chef för Pensionsmyndighetens fondenhet i en presskommentar.

Om utredningen visar att fondbolaget inte följer samarbetsavtalet kan detta leda till att bolagets fond avregistreras från fondtorget. 

Under köpstoppet kan fonden inte kan väljas för nya köp, men den som vill kan byta från fonderna till någon av övriga fonder på fondtorget.

Glada dagar! 6 Mdr kr till svenska folkets premiepensionskonton

Med start den 6 maj sätter Pensionsmyndigheten in totalt 6 666 miljoner i fondrabatt och arvsvinst till pensionsspararna, meddelade Pensionsmyndigheten under onsdagen. Det är den högsta insättningen hittills. Samtidigt dras 625 miljoner i premiepensionsavgift. Slutsumman på pensionsspararnas konton blir därmed ett tillskott på drygt 6 miljarder kronor.

Pensionsmyndigheten kräver rabatt på fondavgifterna av fondbolagen på premiepensionens fondtorg. Därför får spararna varje år får tillbaka föregående års rabatter genom att fler fondandelar köps till spararnas premiepensionskonton.

– I år får landets sju miljoner pensionssparare tillbaka 4,1 miljarder kronor i rabatter. Den kraftiga rabatten gör att premiepensionens fonder får mycket låga avgifter vilket bidrar till en högre pension för spararna, säger Mats Öberg, chef för Pensionsmyndighetens fondenhet, i en presskommentar.

Den genomsnittliga fondavgiften är nu nere i 0,23 procent av förvaltat kapital, mot 0,25 procent för 2015. Utan rabatter hade den varit 0,72 procent. Utan kapitalviktning är snittavgiften 0,50 procent för en premiepensionsfond att jämföra med 1,51 procent för samma fonder utanför premiepensionssystemet.

Förutom insättningen av rabatterade avgifter får pensionsspararna dessutom närmare 2,5 miljarder kronor i arvsvinster. Det är pengar från pensionssparare som avled förra året och som nu fördelas till övriga sparare.

För att finansiera administrationen av premiepensionssystemet tar Pensionsmyndigheten ut en avgift av pensionsspararna. Denna är i snitt 0,06 procent eller 87 kronor per person. Motsvarande siffror året innan var 0,07 procent eller 80 kronor per person. Att den genomsnittliga administrationsavgiften sjunker till beror till stor del på att kapitalavkastningen varit mycket god senaste året.

Avgiften beslutas av regeringen och uppgår till 625 miljoner kronor 2016, att jämföra med fjolårets 562 miljoner. I avgiftsuttaget ingår återbetalning av premiepensionens uppstartskostnad, vilken ska vara slutligt betald 2018.

Handeln med de nya medel som ska placeras på pensionsspararnas premiepensionskonton startar måndagen den 8 maj och avslutas för de allra flesta den 9 maj. Under placeringen i fonder blir övrig handel fördröjd. Fondbyten som beställs efter 4 maj köas därför och genomförs först efter att ovan nämnda handel avslutats.

Hälften kvar! 325 Mkr saknas i GFG:s avregistrerade pensionsfond

Totalt saknas 325 miljoner kronor av pensionsspararnas pengar i fonden GFG Medium Risk Fund, som avregistrerades i december från premiepensionens fondtorg. Det meddelar Pensionsmyndigheten i dag.

Fonden har efter avregistreringen betalat tillbaka knappt hälften av pensionsspararnas innehav.

När Pensionsmyndigheten nu avslutar fonden från spararnas fondkonton får det till följd att värdet på dessa konton minskar med motsvarande andel.

Orsaken till att det saknas stora belopp är enligt Pensionsmyndigheten att det pågår en likvidationsprocess av fonden, vilket medför att utbetalningar för tillfället är stoppade.

Det innebär att det kan komma att utbetalas ytterligare medel vid senare tillfälle. 

– Vi har inte gett upp om att få tillbaka mer pengar, men vill av administrativa skäl inte vänta med att ta bort fonden från spararnas konton. Bland annat vill vi att berörda sparare från och med nu ska kunna byta fonder och dra nytta av den värdeuppgång som finns på stora delar av övriga fondtorget, säger Mats Öberg, chef för Pensionsmyndighetens fondenhet, i en presskommentar. 

När avslutet är klart återinvesteras spararnas innehav i antingen förvalsalternativet AP7 Såfa eller i förekommande fall till den fondprofil sparare själva valt. Värdet baseras på de nya, lägre kurserna på spararnas konton. 

I samband med avslutet och de nya kurserna får berörda sparare ett brev hemskickat med information om vad avslutet innebär för den enskilde spararen – och vad som händer om GFG betalar in mer pengar.

Blåsta! Falcon Funds pensionssparare förlorar 32-59 % av värdet

De sparare som valt någon av Falcon Funds fonder i premiepensionssystemet förlorar mellan 32 och 59 procent av premiepensionen, beroende på vilken av de tre olika fonderna man har valt. Det konstaterar Pensionsmyndigheten, som 

Pensionsmyndigheten sade upp avtalet med fondbolaget Falcon Funds i juni.

Sedan dess har bolaget betalat tillbaka knappt hälften av premiepensionsspararnas innehav. Nu avslutar myndigheten Falcons tre fonder från spararnas premiepensionskonton.

De spararna som satt all sin premiepension i Falcon får därmed premiepensionen sänkt med mellan 32 och 59 procent, skriver Pensionsmyndigheten i ett pressmeddelande i dag.

Falcon Funds har betalat tillbaka 1,2 miljarder kronor från de tre fonderna. Den senaste inbetalningen skedde den 21 oktober. Men det är bara hälften av de pengar som skulle ha återbetalats. Den andra hälften, 1,2 miljarder kronor, återstår att betala tillbaka.

Det är olika hur mycket pengar som har återbetalats från de tre fonderna. Därav av förlusten skiljer sig åt beroende på vilken fond man har valt. 

– Samtliga Falcon Funds tre fonder får i samband med avslutet avsevärt lägre kurser än tidigare. Detta är tyvärr konsekvensen av att bolaget inte skött sina åtaganden på ett ansvarsfullt sätt, säger Mats Öberg, chef för Pensionsmyndighetens fondenhet, i dagens pressmeddelande.

När fonderna har avslutats återinvesteras spararnas innehav i AP7 Såfa, alternativt till de fonder spararen själv har valt.

Samtidigt fortsätter Pensionsmyndigheten att försöka få tillbaka de saknade pengarna från Falcon Funds.

– Vi jobbar oförtrutet vidare, både i dialog med berörda myndigheter och med de rättsliga medel som står till buds. Varje ytterligare krona vi får tillbaka i den här processen kommer att komma spararna till del i form av kompensationsbelopp på deras pensionskonton, avslutar Mats Öberg.