Etikett: Mats Qviberg

HQ AB försattes i konkurs på egen begäran

HQ AB meddelar i dag att bolaget har försatts i konkurs på egen begäran. 

Bolaget hade tidigare krävt skadestånd av den gamla ledningen för HQ Bank, med finansmannen Mats Qviberg i spetsen. Man ansåg att den tidigare ledningen var ansvarig för kraschen i HQ Bank år 2010, och krävde sammanlagt 5 miljarder kronor i skadestånd.

Nyligen föll domen där HQ AB förlorat i tingsrätten i tvisten med den tidigare ledningen.

Anledningen till att bolaget nu försätts i konkurs är att man konstaterar att det inte är möjligt att få in de pengar som behövs för att betala motpartens rättegångskostnader.

Så här skriver bolaget i ett pressmeddelande: 

”Styrelsen för Bolaget har i dag, sedan det blivit uppenbart att förutsättningar saknas att få in nödvändigt kapital i Bolaget för att ställa säkerhet för motparternas rättegångskostnader, beslutat att inge en egen ansökan om Bolagets försättande i konkurs då Bolaget befinner sig på obestånd. Stockholms tingsrätt har beslutat att Bolaget skall försättas i konkurs, och till konkursförvaltare förordnat advokaten Bill Kronqvist, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.”

 

INSR:s rörelseresultat steg till 12 miljoner NOK för Q3

Under tredje kvartalet förbättrade norska försäkringskoncernen INSR Insurance Group sitt rörelseresultat till 12 miljoner NOK, att jämföra med en förlust på –59,1 miljoner NOK tredje kvartalet förra året.

INSR är, efter en rekonstruktion av bolaget, namnet på den försäkringskoncern som tidigare hade namnet Vardia.

Premieintäkterna för egen räkning steg under kvartalet, jämfört med motsvarande period 2016, till 67,9 (43,8) mijoner NOK. Samtidigt förbättrades försäkringsrörelseresultatet kraftigt, till 0,0 (–43,9) miljoner NOK. Combined ratio förbättrades under kvartalet till 100,2.

Niomånadersresultatet lämnar däremot en del i övrigt att önska. Premierna – exklusive verksamheten i Sverige som sålts till Gjensidige – sjönk för årets första nio månader till 617,8 (821,7) miljoner NOK. Försäkringsrörelseresultatet försämrades till 144,4 (112,9) miljoner NOK medan det samlade rörelseresultatet förbättrades till 17,7 (–31,0) miljoner NOK.

Det planerade förvärvet av Nemi Forsikring som aviserats tidigare väntas kunna genomföras under fjärde kvartalet i år. Enligt INSR väntas samgåendet ge synergieffekter på sammanlagt cirka 80 miljoner NOK per år, vilket förväntas sänka det fusionerade bolagets combined ratio till 90–92 procent och öka det årliga rörelseresultatet till runt 100 miljoner NOK.

Så här kommenterar bolagets VD Espen Husstad kvartalsresultatet i ett pressmeddelande:

– Jag är väldigt tillfreds med att se att vi både växer och levererar en vinst under kvartalet. Vår helhetsstrategi fungerar och vi är fortlöpande engagerade i intressanta diskussioner med potentiellt nya och befintliga kunder. Att planera för integrationen efter godkännandet och genomförandet av förvärvet av Nemi är på gång. Jag är verkligen spänd på att ta tillvara möjligheterna att samla krafterna med begåvade personer i de båda organisationerna så att vi frigör vår gemensamma potential.

En av INSR Insurance Groups största aktieägare är svenska Investment AB Öresund med cirka 17 procent av bolagets aktier. Så här kommenterar Öresunds styrelseordförande Mats Qviberg kvartalsresultatet på sitt twitterkonto: 

– Från klarhet till klarhet i INSR (fd Vardia), norsk försäkringsbolag där Öresund äger drygt 17%. En jätteinsats av ledningen som har vänt förluster till vinst. Vad gäller den viktiga skadeprocenten så tillhör man marknadens topp.