Etikett: Mats Westerborn

Inter Hannover blir HDI Global Specialty — Mats Westerborn ny VD

Inter Hannover —  med omfattande verksamhet i Sverige — har bytt namn till HDI Global Specialty. Namnbytet sker efter en ägarförändring i där HDI Global nu har en aktiemajoritet av bolaget. I samband med detta har den svenska filialen också fått en ny VD: Mats Westerborn. 

Bakgrunden till namnbytet är att de båda försäkringskoncernerna Hannover Re och HDI Global — som båda ingår i den tyska Talanx-gruppen — har beslutat att samordna sina specialförsäkringsaktiviteter i ett bolag. Det nya bolaget, HDI Global Specialty, har verksamhet i sex länder globalt: Tyskland, Sverige, Kanada, Australien, Italien och Storbritannien. HDI Global äger 50,2 procent av det nya bolaget och Hannover Re resterande 49,8 procent.

I Stockholm arbetar HDI Global Specialty bland annat med flygförsäkring, marinförsäkring, transportförsäkring och politisk risk-försäkring. Dessutom är bolaget försäkringsgivare bakom framgångsrika agenturer som Svedea och Hedvig i Sverige.

Som en konsekvens av namnbytet på bolaget i Tyskland har den svenska filialen ändrat namn HDI Global Specialty SE, Sverige Filial. Filialens namn var tidigare International Insurance Company of Hannover SE, Sverige filial. 

Thomas Barenthein har tidigare varit VD både för Hannover Res och InterHannovers Sverigefilialer. I samband med förändringen får HDI Global Specialty-filialen Mats Westerborn som ny VD. Mats Westerborn har arbetat inom Hannover Re, och sedan InterHannover, sedan 2009. Han har närmast tidigare varit ansvarig för InterHannovers flygförsäkringsavdelning i Stockholm. Thomas Barenthein kvarstår som VD för Hannover Res filial i Stockholm.