Etikett: Mattias Johansson

638 000 kvm under förvaltning! Alecta i nytt avtal med Newsec

Alecta och Newsec har kommit överens om att förnya sitt avtal om förvaltning av fastigheter, med ytterligare tre år. 

Newsec har förvaltat fastigheter åt Alecta sedan 2007.

Avtalet omfattar en stor andel av Alectas direktägda svenska fastigheter. 

Det nya avtalet träder i kraft den 1 april 2018 och omfattar kommersiell, administrativ och teknisk förvaltning av 40 fastigheter med en sammanlagd yta om cirka 638 000 kvm. Uppdraget sysselsätter i dag omkring 40 medarbetare hos Newsec.

– Alecta är en långsiktig och stabil kund och vi är otroligt taggade och stolta att få fortsätta samarbetet. Med en så professionell och kompetent beställare blir vi hela tiden utmanade att tänka nytt och jobba smartare. Att vi redan nu har omförhandlat avtalet är ett kvitto på hur bra samarbetet fungerar och att vår leverans håller hög kvalitet. Det här är jättekul, säger Mattias Johansson, chef Newsecs svenska förvaltningsverksamhet, i en presskommentar.