Etikett: Merx fastighetsbolag

Gjensidige tvingas betala 36 Mkr efter storbrand i Göteborg

Gjensidige ska betala 36 miljoner kronor till ett fastighetsbolag efter en brand, enligt en dom i Göteborgs tingsrätt. 

Branden inträffade tidigt på morgonen den 1 december 2014 i en industrilokal på Ringön i Göteborg, ägd av Merx Fastighets AB.

Skadan anmäldes av fastighetsbolaget till Gjensidige. Merx byggde upp ett nytt hus på platsen vilket kostade cirka 77 miljoner kronor — högre än man beräknat eftersom det blev dyrare med sanering och pålning än vad man trodde från början.

Drygt två år senare fattade Gjensidige beslut i ersättningsfrågan. Gjensidige hade då räknat fram att skadeersättningen borde uppgå till drygt 25 miljoner kronor.

På Merx var inte nöjda med beskedet utan ansåg att man borde ha rätt till ytterligare 45 miljoner kronor i skadeersättning med utgångspunkt från den verkliga kostnaden för ersättningsbyggnaden. Efter en diskussion med försäkringsbolaget valde Merx att gå till domstol.

Tingsrätten ger nu i princip fastighetsbolaget rätt, även om man anser att det måste tas hänsyn till vissa åldersavdrag med mera. Så här formuleras detta i domen:

— Merx har rätt till försäkringsersättning för den faktiska återställandekostnaden. Från detta belopp ska avdrag sedan ske med av Merx medgivna belopp, utbetald försäkringsersättning och självrisk samt merkostnader för myndighetskrav och åldersavdrag för el.

Förutom skadeersättning på ytterligare 36 miljoner kronor ska Gjensidige nu betala för rättegångskostnader på 1,4 miljoner kronor.

Här kan du som är prenumerant på Sak & Liv Premium ta del av domen.