Etikett: Mikael Elinder

SNS-forskare vill ha gemensamt fondtorg för alla pensionsavtal

Inför ett gemensamt fondtorg för alla avtalsområden, och förbjud obligatorisk tradförsäkring i pensionsavtalen. Det är två av förslagen från de två forskarna Mikael Elinder och Johannes Hagen, som på uppdrag av SNS har tagit fram en rapport om tjänstepensionssystemen i Sverige. 

Mikael Elinder, lektor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, och Johannes Hagen, lektor i nationalekonomi vid Jönköping International Business School, har tagit fram rapporten ”Den komplexa tjänstepensionen”, med analys och förslag kring de svenska tjänstepensionssystemen.

Rapporten presenterades på ett seminarium under tisdagen, och diskuterades av en panel bestående av Hans Gidhagen, försäkringsexpert vid Svenskt Näringsliv, Louise Sander, VD för Handelsbanken Liv, Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef på fackförbundet ST, och Ossian Wennström, förhandlare på Sveriges Kommuner och Landsting.

Forskarna konstaterar att kunskapsnivån om tjänstepensionssystemen är låg hos svenska folket. De anser därför att det finns anledning att förenkla systemen, för att underlätta pensionsspararnas val.

Bland de förslag som forskarna framför för att göra de arbetsgivarbetalda pensionssystemen enklare, märks följande:

• Harmonisera nya avtal.

• Utöka flytträtten.

• Inför ett gemensamt fondtorg.

• Avskaffa obligatoriska tradförsäkringar.

• Vidareutveckla Minpension.se.

• Starta en organisation för tjänstepensionen.

• Utöka undervisningen om tjänstepensionssystemen.

Här kan du ladda ned hela rapporten.