Etikett: Monark finans

Finansinspektionen återkallar tillstånd för Monark Finans

Finansinspektionen meddelar i dag att man återkallar Monark Finans AB:s tillstånd att ge ut elektroniska pengar. Bolaget hette tidigare 24Money Payments AB och ingick i 24Money-koncernen, som avregistrerades som inlåningsbolag av FI hösten 2017 på grund av kapitalbrist.

Monark Finans AB har sedan januari 2016 haft tillstånd att ge ut elektroniska pengar. 

FI har nu undersökt Monark Finans i första hand när det gäller intern styrning och kontroll, uppfyllande av kapitalkrav, skydd av kunders medel som har tagits emot i utbyte mot utgivna elektroniska pengar, och genomförande av betaltjänster.

I samband med undersökningen undrade FI om bolaget bedrev verksamhet som gäller elektroniska pengar. Enligt uppgifter från bolaget i november hade bolaget då inte någon aktiv verksamhet. I maj 2018 bekräftade bolaget att det i vart fall inte hade haft någon aktiv verksamhet under perioden augusti–december 2017.

– Det finns därmed grund för att återkalla bolagets tillstånd. Beslutet gäller omedelbart, skriver FI i sin pressinformation.

Monark Finans hade 2016 en omsättning på 14 miljoner kronor och ett resultat på –39 miljoner kronor. 

Ekobrottsmyndigheten utreder för närvarande misstankar om förskingring i 24Money-koncernen. Den nuvarande ledningen har pekat ut tidigare anställda och grundare av bolaget för att ha fört ut miljonbelopp av spararnas pengar.  

Här kan du ta del av hela FI:s beslut om att återkalla tillståndet för Monark Finans AB.