Etikett: Monér

Monérs pensionsstiftelser stämmer Monér Stiftelseförvaltning AB

Sju pensionsstiftelser har lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt, riktad mot Monér Stiftelseförvaltning AB. I stämningsansökan krävs förvaltningsbolaget sammantaget på drygt 700 000 kronor i förbetalda administrationsavgifter. 

Bakom stämningsansökan står sju pensionsstiftelser som alla har namnet Monér Gemensam Pensionsstiftelse, numrerade från 0 till 6. Stiftelserna har tillsammans ett förvaltat kapital på cirka 250 miljoner kronor.

Bakgrunden till stämningsansökan är att Monérs Pensionsstiftelser anser att Monér Stiftelseförvaltning AB bör betala tillbaka delar av det arvode som betalats i förväg.

Bolaget sade upp sitt förvaltningsavtal med stiftelserna till den 30 juni i år. I samband med uppsägningen lämnade också styrelserna för pensionsstiftelserna sina uppdrag, däribland Leif Lindén som är VD för Monér Stiftelseförvaltning AB. Länsstyrelsen i Stockholm förordnade då nya styrelser för stiftelserna. Advokat Magnus Dahlgren tillsattes som styrelseordförande i pensionsstiftelserna. Det är också Magnus Dahlgren som är ombud för stiftelserna i det aktuella tvistemålet.

Av stämningsansökan framgår att stiftelserna har krävt förvaltningsbolaget på återbetalning för den del av förvaltningsarvodet som avser tiden efter den 30 juni, det vill säga hälften av det årsarvode som betalats in tidigare. Förvaltningsbolaget har tillbakavisat att det finns någon skyldighet att återbetala någon del av arvodet.

12,1 Mkr i Monérs pensionsstiftelse borta – Catella hotas av stämning

Någon mejlade Catella Bank och bad dem föra över pengar från depåkontot för Monér Gemensamma Pensionsstiftelses. Sedan dess är pengarna är försvunna – totalt sett 12,1 miljoner kronor. Nu hotar pensionsstiftelsen banken med stämning.

Det är nättidningen Realtid som berättar historien om Monér Gemensamma Pensionsstiftelse och de försvunna pensionsmiljonerna.

Monérs vd Leif Lindén säger till Realtid att Catella Bank valt att inte hjälpa till att hitta de försvunna pengarna. Därför hotas nu Catella Bank med en stämning och skadeståndsanspråk.

Två tidigare anställda på Catella Bank anklagas av Monér, för att  ”grovt vårdslöst åsidosatt sin omsorgs- och vårdplikt i egenskap av depåhållare” genom att de medverkat till att pengarna ”undandragits” från Monér och dess kunder. Sammantaget har ungefär 20 procent av tillgodohavandet i Monérs fyra stiftelser gått upp i rök.

Affärerna har haft en koppling till försäkringsbolaget Victory Life, ett försäkringsbolag på brittiska jungruöarna som är under likvidation. FI förbjöd Victory Life att bedriva försäkringsverksamhet i Sverige redan 2013. Parallellt med tvisten mot Catella Bank har en process förts mot försäkringsbolaget Victory Life som varit mottagare av de nu försvunna miljonerna som Catella överfört från Monérs konto. Möjligheten att få tillbaka pengarna bedöms dock som liten.

Monér har även lämnat in en polisanmälan till Ekobrottsmyndigheten och informerat Länsstyrelsens stiftelseenhet i Stockholms län om den uppkomna situationen.