Etikett: Monyx

611,5 Mkr i köpeskilling när Newcap säljer ut de svenska bolagen

NewCap uppskattar att köpeskillingen från försäljningen av verksamheterna i Sverige kommer att ligga på 611,5 miljoner kronor, fördelat på 115 miljoner kronor som betalas ut när affären genomförs och 496,5 miljoner kronor som utgår från framtida intjäning. Det framgår av pressinformationen från NewCap. 

Av pressinformationen framgår också att NewCaps skäl till att sälja verksamheten är ökad konkurrens på marknaden, stigande kostnader till följd av bland annat nya regelverk samt de pågående förändringarna av det svenska premiepensionssystemet.

Hjerta Nordens koncernchef Johan Wagman säger så här till Sak & Liv om de planerade förändringarna:

— Hela branschen är i förändring just nu. Det pågår en konsolidering med anledning av nya regelverk och nya tekniska lösningar, vilket påverkar både förmedlare och fondbranschen. Förutom införandet av Mifid 2 och IDD har hela branschen arbetat stenhårt för att också kunna uppfylla GDPR-reglerna och det nya penningtvättsdirektivet. Det är fyra ganska omfattande regleringar som har kommit nästan samtidigt. Detta i kombination med en prispress gör att kraven har ökat dramatiskt på att arbeta effektivt. I förlängningen gör det att vi går mot mer stordrift, och alla letar just nu synergier på marknaden.

— Jag har under en tid gjort bedömningen att det är nödvändigt med en konsolidering i branschen, och tror att det är något vi kommer att se mer av framöver. I ett längre perspektiv tror jag också att det blir bra för kunderna.

Det kan understrykas att affären inte i sig innebär att Hjerta som förmedlarorganisation försvinner, utan ambitionen är att organisationen som i dag om fattar ett 70-tal bolag ska fortsätta att utvecklas.

— Tvärtom bedömer jag att Hjerta som organisation kommer att gynnas av de här förändringarna. Hjerta är i dag kanske den friaste förmedlarsammanslutningen på marknaden, säger Johan Wagman till Sak & Liv.

Bedömningen är att transaktionerna, efter erforderliga myndighetsgodkännanden, ska kunna genomföras under första kvartalet 2019.

Aktiekursen i NewCap Holding steg efter beskedet om utförsäljningen med cirka 28 procent.

Här hittar du pressmeddelandet från NewCap om den planerade försäljningen av den svenska verksamheten. 

NewCap avvecklar i Sverige – säljer ut Monyx, NBA och förmedlarbolag

Danska NewCap Holding har beslutat att sälja och avveckla sin verksamhet i Sverige. East Capital köper verksamheten i Monyx Asset Management AB och Nordic Fund Service S.A. medan Söderberg & Partners köper NewCaps andelar av Hjerta-förmedlarna Factor, Norrfinans och SF Insurance och får en option på Hjertas andel av servicebolaget Nordic Brokers Association. Övrig verksamhet inom Hjerta Norden-koncernen avvecklas. 

— Verksamheten kräver stordrift för att fungera optimalt och vi bedömer att East Capital har goda förutsättningar att bedriva en fortsatt bra verksamhet för kunderna. Söderberg & Partners kommer att vara en stabil part för NBA Hjerta för att fortsätta vara ett väletablerat alternativ på den fria försäkringsmarknaden, säger VD i NewCap Ole Rosholm i en presskommentar.

Söderberg & Partners erbjuds att förvärva Hjerta Nordens innehav i Nordic Brokers Association via en option. Samtidigt är avsikten att nuvarande förmedlare i Hjerta, totalt ett 70-tal bolag, erbjuds samtidigt att bli nya huvudägare i bolaget.

— Vi har haft spännande och utvecklande år med att omdana NewCaps svenska verksamhet. Vi har på flera sätt avsevärt höjt kundkvaliteten. East Capital är ett välrenommerat och oberoende fondbolag som kan tillföra ytterligare expertis inom kapitalförvaltning. Söderberg & Partners blir en utomordentlig ägare som med fortsatt drivkraft kan förverkliga visioner och strategier som vi har utarbetat tillsammans med förmedlarna inom Hjerta. Jag känner mig tillfreds med att den verksamhet som vi byggt upp kommer att stå sig fortsatt stark i framtiden, säger Johan Wagman, koncernchef i Hjerta Norden, i sin kommentar.

Alla Hjertans Dag! Hjerta lanserar sin nya organisation

I dag den 14 februari lanserar Hjerta sin nya koncernstruktur med en ny grafisk profil och nytt rådgivarkoncept.

Den danska finanskoncernen NewCaps dotterbolag i Sverige relanseras i dag under varumärket Hjerta. 

Nyordningen – som aviserades i oktober förra året – innebär bland annat att det bolag som tidigare hette Monyx AB döps om till Hjerta Norden AB och att Hjerta blir det centrala varumärket för NewCaps verksamhet i Sverige.

Den nya Hjertakoncernen består av drygt 80 rådgivningsbolag med 210 rådgivare på fler än 40 orter i hela Sverige. Enligt Hjerta är målsättningen för den nya koncernen att vara det ledande rådgivningsföretaget inom försäkring och sparande. Detta ska ske med hjälp av nya digitala hjälpmedel, nya produkter och anpassning till nya regelverk.

– Vi går ihop för att bli starkare och kunna erbjuda bättre rådgivning i dagens klimat. Det är kundernas behov och krav som är drivkraften i Hjerta. Nu har vi de muskler som är nödvändiga för att även i framtiden vara det bästa alternativet för våra rådgivare och deras kunder, säger Johan Wagman som är koncernchef i den nya Hjerta-koncernen. 

– Styrkan med Hjertakoncernen förutom våra rådgivare är varumärket, franchisekonceptet och våra slutkundserbjudanden. Även om det personliga mötet alltid kommer att vara kärnan i Hjertas verksamhet är digitala lösningar en viktig del i Hjertas kunderbjudande. Den satsning vi gör på området handlar både om stödet till rådgivarna och ökade möjligheter för kunderna att få en komplett överblick av sin finansiella situation.

Newcap fokuserar på varumärket Hjerta – iZave läggs ned

Den danska finanskoncernen Newcap, med omfattande verksamhet i Sverige, meddelade i går att man omstrukturerar sin svenska verksamhet och fokusera nu i Sverige på varumärket Hjerta. Dotterbolaget iZave kommer inom kort att avvecklas. 

Enligt Newcap sker förändringarna för att förenkla koncernstrukturen. 

Koncernens dotterbolag inom rådgivning och försäkringsförmedling ska framöver samlas under varumärket Hjerta. Det innebär bland annat att Monyx AB inom kort byter namn till Hjerta AB. Man kommer också att skapa en ny ledningsgrupp för den svenska verksamheten, under ledning av VD Johan Wagman och vice VD Emil Westgren.

Verksamheten inom nuvarande iZave kommer att avvecklas som självständig enhet. Delar av verksamheten ska integreras i förmedlarbolaget Factor Insurance Brokers och franschisebolag som är knutna dit, andra delar av iZave läggs ned. Mellan 30 och 40 tjänster på iZave försvinner i och med omstruktureringen. De tidigare ägarna som nu sitter i ledningen för iZave – Alexander Strömstedt, Toni Song och Anders Hedenfalk – kommer att lämna sina nuvarande positioner.  

Förändringarna tycks ha kommit plötsligt för den svenska organisationen – varken iZave, Hjerta, Factor eller Monyx hade i dag på morgonen någon information om omstruktureringen av koncernen. 

iZave– tidigare under varumärket Cerberus – har genom åren kritiserats hårt för sin verksamhet. Förra året avslutade Skandia sitt samarbete med bolaget. Avanzas sparekonom Claes Hemberg råd till iZaves runt 20 000 kunder är att ta pengarna och springa, hellre än att följa med och bli kund i Factor eller Monyx. 

Här hittar du det danska pressmeddelandet om förändringarna i Sverige. 

Mats Jarl blir chef för AO Företag & Individer på Monyx

Monyx meddelar i dag att man rekryterat Mats Jarl som chef för affärsområdet Företag & Individer. Han har tidigare grundat rådgivningsföretaget Svenska Försäkringsrådgivarna.

I sin nya roll kommer han att ansvara för Monyx hel- och delägda dotterbolag som erbjuder professionell rådgivning och service.

– Mats Jarls erfarenhet, innovativkraft och kundförståelse blir en stor tillgång för oss. Vi är väldigt glada att han har börjat hos oss på Monyx, säger Johan Wagman, koncernchef för Monyx, i en presskommentar.

Svenska Försäkringsrådgivarna grundades för sju år sedan och har huvudkontor i Linköping med verksamhet över större delen av Mellansverige.

 

Monyx byter Trygghet mot Försiktig i fondnamn

Monyx meddelar att fonden Monyx Strategi Trygghet nu byter namn till Monyx Strategi Försiktig. Namnbytet sker sedan Konsumentverket slagit fast att fondnamn inte ska innehålla ordet ”Trygghet”.

Bakgrunden till Konsumentverkets ställningstagande är att begreppet Trygghet i ett fondnamn kan riskera att vilseleda konsumenter, som kan få intrycket av att det inte föreligger några risker – eller bara begränsade risker – vid investering i en sådan fond.

Namnbytet på Monyx fond sker per den 1 augusti.

Hon ska stärka Monyx inom förmedlad affär

Monyx meddelade i dag att man utökar sitt säljteam inom förmedlad affär, genom att ha rekryterat Kamilla Rubino som Key Account Manager. Hon har tidigare bland annat arbetat på Folksam.

– Kamillas breda kontaktnät, kunskap och erfarenhet inom förmedlad affär blir en stor tillgång för oss. Vi är väldigt glada att hon har börjat hos oss på Monyx, säger Gunnar Hjertström, chef för Förmedlad affär, i ett pressmeddelande.