Etikett: Morgan Johansson

Bilbränder och försäkringsbedrägerier tas upp i riksdagen

Roger Haddad, riksdagsledamot för Liberalerna, har formulerat en riksdagsfråga till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson om försäkringsbedrägerier. 

Roger Haddad nämner i sin riksdagsfråga att hans hemkommun Västerås ligger i topp när det gäller antalet bilbränder per invånare. Han påpekar att vissa bilbränder har sin grund i försäkringsbedrägerier.

– Det ska inte löna sig att bränna bilar och få ut ersättningar för det när syftet är uppenbart och det inte handlar om en faktisk olycka, skriver Roger Haddad, och lyfter fram att frågan kräver effektiva åtgärder som omfattar både lagstiftning och initiativ med försäkringsbolagen.

Den fråga han vill att justitie- och inrikesminister Morgan Johansson besvarar, har formulerats så här:

– Vilka åtgärder avser ministern att vidta med fokus på att komma åt försäkringsbedrägerierna?