Etikett: Naturkatastrof

Global Flood Map – FM Globals nya karta visar risk för översvämning

Var är risken störst för att drabbas av översvämning? FM Global har nyligen lanserat Global Flood Map – ett verktyg för att hjälpa företag med riskbedömning för översvämningar.

Den globala översvämningskartan ger en världsomspännande översikt över olika riskzoner över hela världen. En enkel version av kartan är tillgänglig utan kostnad både för företag och för allmänheten.

– Översvämning är en av de dyraste kommersiella egendomsriskerna, något som förvärras ytterligare med klimatförändringar, globalisering och urbanisering. Företag med fastigheter och fabrikslokaler runt om i världen kan nu snabbt identifiera den underliggande översvämningsrisken för alla sina anläggningar på ett konsekvent och jämförbart sätt, med en upplösning på endast 90×90 meter, säger Brion Callori, senior vice president och chef för teknik och forskning på FM Global, i ett pressmeddelande.

Munich Re: Naturkatastroferna 2016 var de dyraste på fyra år

Inte på fyra år har naturkatastroferna varit lika kostsamma som under förra året. Det visar Munich Res sammanställning av naturkatastrofer under 2016 som publicerades under onsdagen. 
Totalt uppgick kostnaderna under året till 175 miljarder USD. Det är knappt 70 procent högre än under 2015. 
Av skadekostnaderna täcktes ungefär 50 miljarder USD – cirka 30 procent – av försäkringar. 
– Efter tre år med relativt låga kostnader för naturkatastrofer, är siffrorna för 2016 tillbaka på en medelnivå, där de kan förväntas ligga. Kostnaderna under ett enskilt år är slumpmässiga och kan inte ses som en del av en trend, säger Torsten Jeworrek i Munich Res ledning, i ett pressmeddelande i dag.