Etikett: Naventi

Max Matthiessen slår samman Naventi och Navigera till Ruth

Per den 1 september kommer Max Matthiessens båda fondförvaltningsbolag Navigera och Naventi slås samman till ett enda företag. I samband med sammanslagningen kommer flera fonder att ändras från fond-i-fond-fonder till direktinvesterande fonder. 

Formellt kommer verksamheten i Navigera AB att överlåtas till Naventi Fonder AB som efter sammanslagningen alltså avser att bedriva fondverksamheten under det nya framtagna varumärket: Ruth Asset Management.

— Navigera AB har ansökt och fått godkänt från Finansinspektionen om att överlåta förvaltningen av samtliga sina fonder till Naventi Fonder AB. Förändringarna kommer att träda i kraft 1 september 2023, skriver Navigera på sin hemsida.

Navigera AB:s övriga verksamhet och personal övergår därmed till Naventi Fonder AB. Överlåtelsen innebär även att merparten av fonderna kommer att byta namn. Några fonders förvaltningsavgift kommer att förändras i samband med att fonderna går från fond i fond till direktinvesterande. Enligt Navigera kommer den årliga avgiften för kund att förbli oförändrad eller sänkas. Även Naventis fond Nordic Sustainable Leaders Credit kommer att byta namn; det nya namnet blir Ruth Core Nordic Credit.

Naventi Fonder förvärvades av Max Matthiessen år 2021. Bolaget bildades 2002 och förvaltar i dag cirka 20 miljarder kronor i tre aktie- och blandfonder samt i en obligationsfond.

Så här påverkas Navigeras nuvarande fonder av samgåendet:

Fondnamn idag Nytt fondnamn Risknivå Förvaltningsavgift Årlig avgift Övrigt
Global Sustainable Leaders Ruth Core Global Equities Ingen förändring Ingen förändring Ingen förändring
Global Sustainable Leaders Small Cap Ruth Core Global Small Cap Ingen förändring Ingen förändring Ingen förändring
Swedish Sustainable Leaders Ruth Core Swedish Equities Ingen förändring Ingen förändring Ingen förändring
Swedish and Nordic Small and Micro Cap Ruth Core Nordic Small Cap Ingen förändring Ingen förändring Ingen förändring
Tillväxt 1 Ruth Core Emerging Markets 1 Ingen förändring Från 1,75% till 1,85% Beräknas sänkas Från FiF till direktinvesterande
Tillväxtmarknader 2 Ruth Core Emerging Markets Ingen förändring Från 1,45 % till 1,85% Beräknas sänkas Från FiF till direktinvesterande
Navigera Global Change Ruth Global Change Equities Ingen förändring Ingen förändring Ingen förändring
Aktie 2 Ruth Next Generation Equities Ingen förändring Ingen förändring Ingen förändring
Classic 20 Comfort Crafted by Ruth Ingen förändring från 1,10% till 1,30% Ingen förändring Från FiF till direktinvesterande
Balans 1 Balance Crafted by Ruth Ingen förändring Från 1,50% till 1,55% Ingen förändring Från FiF till direktinvesterande
Balans 2 Balance Crafted by Ruth 2 Ingen förändring Från 1,20% till 1,55% Ingen förändring Från FiF till direktinvesterande
Dynamica 90 Global Expansion Crafted by Ruth Ingen förändring Ingen förändring Ingen förändring
Aktie 1 Intensity Crafted by Ruth Ingen förändring Från 1,75% till 1,85% Beräknas sänkas Från FiF till direktinvesterande

Källa: Navigeras hemsida

Naventi Fonder AB hade år 2022 en omsättning på 109 miljoner kronor och ett resultat på 23 miljoner kronor. Navigera hade en omsättning på 421 miljoner kronor och ett resultat på 36 miljoner kronor.

Movestic, Moderna, Naventi och Euro Accident blev Tydligas val

De förmedlare som är anslutna till Tydliga har röstat fram vad man anser är årets bästa bolag inom olika kategorier. Omröstningen genomfördes inför förmedlarorganisationens evenemang Tydligadagarna 2018. 

Det här är vinnarna i de olika kategorierna.

Årets Fondförsäkringsbolag: Movestic

Årets Sakbolag: Moderna

Årets Fondbolag: Naventi fonder

Årets Riskförsäkringsbolag: Euro Accident

– Stort grattis!, skriver Tydliga på sin hemsida.