Etikett: Navigera AB

Max-fonder får nya namn och ny inriktning – avgifter ses över

Max Matthiessens systerbolag Navigera AB meddelar att bolagets tre premiepensionsfonder ska få nytt namn och ny inriktning. 

Förändringarna gäller endast de fonder som finns med i premiepensionssystemet. Fonderna Navigera Aktie, Navigera Balans och Navigera Tillväxt kommer nu att namnändras till Strategi Världen, Strategi Bevara och Strategi Tillväxt.

Ändringarna i placeringsinriktning innebär enligt Max Matthiessens information att två av fonderna ska ta taktiska över- och undervikter i regioner och branscher medan den tredje fonden tar taktiska över- och undervikter i olika regioner, aktier och räntor.

Samtidigt gör man en ”översyn av förvaltningsavgifterna”, vilket man väl får tolka som att avgifterna ska sänkas. Hur stor sänkningen blir ger Max Matthiessen inte någon information om. 

Enligt informationen från Max Matthiessen och Navigera beror förändringarna på att de två senaste årens börsklimat har bidragit till ett sämre förvaltningsresultat, vilket medför ett behov av att vidareutveckla strategierna i fonderna som finns i premiepensionssystemet.

Max Matthiessens fondbolag Navigera AB ägs – liksom Max Matthiessen – av koncernmoderbolaget MM Holding AB. År 2015 hade Navigera AB en omsättning på 596 (427) miljoner kronor och ett resultat på 70 (38) miljoner kronor. 

Systerbolaget Max Matthiessen AB hade under samma period en omsättning på 839 (764) miljoner kronor och ett resultat på 182 (158) miljoner kronor.