Etikett: Nemi

Insr rapporterade förlust på 145,9 miljoner NOK Q4 2017

Det norska skadeförsäkringsbolaget Insr rapporterade idag på morgonen en förlust på 145,9 miljoner NOK. Enligt Insr gäller större delen av förlusten engångskostnader, medan den underliggande försäkringsaffären visar positivt resultat. 

Bolaget hade under det fjärde kvartalet extraordinära kostnader på sammanlagt 150 miljoner NOK. Enligt Insr handlar det framförallt om kostnader för att genomföra fusion med försäkringsbolaget Nemi, och ”städning av balansräkningen”. 

Insr är angelägna att påpeka att den underliggande försäkringsrörelsen går bra. Skadekostnadsprocenten sjönk under 2017 till 69,9 (75,2). Under fjärde kvartalet uppgick skadekostnadsprocenten till 71,4. 

Premieintäkten för egen räkning under fjärde kvartalet har ökat till 93,6 (67,8) miljoner NOK. 

Men bolagets rörelseresultat under fjärde kvartalet uppgick alltså till en förlust på –145,9 (–27,3) miljoner kronor. 

I övrigt rapporterar Insr att myndigheterna har ny givit klartecken för fusion med försäkringsbolaget Nemi, samgåendet väntas ske under andra kvartalet. Fusionen väntas fördubbla premievolymen för Insr. 

Nu har INSR genomfört förvärvet av Nemi

Norska försäkringsbolaget INSR har nu slutfört förvärvet av försäkringsbolaget Nemi, och dessutom genomfört en nyemission för att finansiera förvärvet.

Nemi har i dag 50 000 privatkunder och 4 500 företagskunder. Genom affären väntas Insr fördubbla sin premievolym.

Avtalet om förvärvet offentliggjordes i augusti. 

– Nemi Forsikring och Insr passar väldigt bra tillsammans. Jag gläder mig åt att arbeta tillsammans med kollegor från båda bolagen för att bygga vidare på det vi har skapat. Det sammanslagna bolaget kommer att bygga vidare på det bästa av båda organisationerna. Därigenom skapar vi Nordens mest framåtsyftande och nyskapande försäkringsbolag, sade då Espen Husstad, VD i Insr, i en presskommentar.

INSR får klartecken för att köpa Nemi Forsikring

Norska INSR Insurance Group ASA meddelade under måndagen att man fått tillsynsmyndighetens tillstånd att förvärva samtliga aktier i Nemi Forsikring AS. 

Planerna på ett förvärv av Nemi aviserades den 18 augusti i år. 

I dag den 27 november meddelade den norska tillsynsmyndigheten Finanstilsynet att man ger sitt godkännande av affären. Det innebär att samtliga villkor för affären är uppfyllda. Förvärvet väntas genomföras senare i veckan, den 30 november. 

I samband med förvärvet gör INSR en riktad emission. Även den väntas genomföras senare denna vecka. 

Enligt tillståndet från Finanstilsynet kan de båda bolagen fortsätta att driva verksamheten i två separata bolag i upp till sex månader. Därefter måste bolagen fusioneras. 

 

INSR:s rörelseresultat steg till 12 miljoner NOK för Q3

Under tredje kvartalet förbättrade norska försäkringskoncernen INSR Insurance Group sitt rörelseresultat till 12 miljoner NOK, att jämföra med en förlust på –59,1 miljoner NOK tredje kvartalet förra året.

INSR är, efter en rekonstruktion av bolaget, namnet på den försäkringskoncern som tidigare hade namnet Vardia.

Premieintäkterna för egen räkning steg under kvartalet, jämfört med motsvarande period 2016, till 67,9 (43,8) mijoner NOK. Samtidigt förbättrades försäkringsrörelseresultatet kraftigt, till 0,0 (–43,9) miljoner NOK. Combined ratio förbättrades under kvartalet till 100,2.

Niomånadersresultatet lämnar däremot en del i övrigt att önska. Premierna – exklusive verksamheten i Sverige som sålts till Gjensidige – sjönk för årets första nio månader till 617,8 (821,7) miljoner NOK. Försäkringsrörelseresultatet försämrades till 144,4 (112,9) miljoner NOK medan det samlade rörelseresultatet förbättrades till 17,7 (–31,0) miljoner NOK.

Det planerade förvärvet av Nemi Forsikring som aviserats tidigare väntas kunna genomföras under fjärde kvartalet i år. Enligt INSR väntas samgåendet ge synergieffekter på sammanlagt cirka 80 miljoner NOK per år, vilket förväntas sänka det fusionerade bolagets combined ratio till 90–92 procent och öka det årliga rörelseresultatet till runt 100 miljoner NOK.

Så här kommenterar bolagets VD Espen Husstad kvartalsresultatet i ett pressmeddelande:

– Jag är väldigt tillfreds med att se att vi både växer och levererar en vinst under kvartalet. Vår helhetsstrategi fungerar och vi är fortlöpande engagerade i intressanta diskussioner med potentiellt nya och befintliga kunder. Att planera för integrationen efter godkännandet och genomförandet av förvärvet av Nemi är på gång. Jag är verkligen spänd på att ta tillvara möjligheterna att samla krafterna med begåvade personer i de båda organisationerna så att vi frigör vår gemensamma potential.

En av INSR Insurance Groups största aktieägare är svenska Investment AB Öresund med cirka 17 procent av bolagets aktier. Så här kommenterar Öresunds styrelseordförande Mats Qviberg kvartalsresultatet på sitt twitterkonto: 

– Från klarhet till klarhet i INSR (fd Vardia), norsk försäkringsbolag där Öresund äger drygt 17%. En jätteinsats av ledningen som har vänt förluster till vinst. Vad gäller den viktiga skadeprocenten så tillhör man marknadens topp.

Stämma i INSR Group beslutar om nyemission för köp av Nemi

Den 26 september håller norska Insr Insurance Group ASA en extra bolagsstämma för att besluta om en nyemission för att finansiera förvärvet av Nemi Forsikring AS. 

Köpeskillingen för förvärvet av Nemi är avtalad till 320 miljoner NOK. 

230 miljoner NOK kommer att betalas kontant. 

Resterande 90 miljoner NOK betalas genom en nyemission.  

Avtalet om att förvärva Nemi Forsikring offentliggjordes den 18 augusti. 

Största ägare i Insr Insurance Group ASA är svenska investmentbolaget Öresund. 

Norska Insr betalar 320 miljoner NOK för Nemi Forsikring

Norska försäkringsbolaget Insr – tidigare Vardia – har avtalat om att köpa den norska konkurrenten Nemi Forsikring. Genom köpet väntas Insr fördubbla sin premievolym.

Nemi har i dag 50 000 privatkunder och 4 500 företagskunder.

– Nemi Forsikring och Insr passar väldigt bra tillsammans. Jag gläder mig åt att arbeta tillsammans med kollegor från båda bolagen för att bygga vidare på det vi har skapat. Det sammanslagna bolaget kommer att bygga vidare på det bästa av båda organisationerna. Därigenom skapar vi Nordens mest framåtsyftande och nyskapande försäkringsbolag, säger Espen Husstad, VD i Insr, i en presskommentar.

Avsikten är att Nemis varumärke kommer att leva vidare i den nya konstellationen.

Avtalet om förvärvet förutsätter godkännande från Finanstilsynet och Konkurransetilsynet.