Etikett: Nils Carlsson

Trygg-Hansa och Fortnox lanserar digitala företagsförsäkringar

Fortnox Försäkringar – dotterbolag i Fortnox-koncernen – startar nu ett nära samarbete med Trygg-Hansa. Under våren kommer de första försäkringarna att kunna tecknas. Till en början handlar det om företags- och motorförsäkringar till småföretagare.

Fortnox och Trygg-Hansa beskriver lanseringen som en gemensam satsning inom insurtech, det vill säga att förändra försäkringsbranschen med hjälp av digitala lösningar.

– Tillsammans med Trygg-Hansa kan vi erbjuda våra kunder försäkringslösningar som är skräddarsydda efter deras specifika behov och går att anpassa allt eftersom företaget förändras. Det här blir en viktig pusselbit i Fortnox ekosystem av molnlösningar som underlättar för Sveriges småföretagare, säger Nils Carlsson, VD på Fortnox, i en presskommentar.

Pierre Schuster, chef för företagsmarknad på Trygg-Hansa, ger fölande kommentar.

– Trygg-Hansa arbetar intensivt med att omvandla oss till framtidens försäkringsbolag. Fortnox är ett företag som har kommit långt inom det digitala området och har en stark position när det gäller småföretagare. Samarbetet ger förutsättningar att ytterligare förenkla för småföretagen och erbjuder digitala och skräddarsydda försäkringslösningar för deras behov.

Fortnox grundades 2001 och har i dag cirka 170 000 kunder som abonnerar på program för bokföring. Fortnox har 189 anställda i koncernen och huvudkontor i Växjö. Under 2016 hade Fortnox en omsättning på 204 (145) miljoner kronor och ett resultat efter skatt på 33 (19) miljoner kronor.

Utmanaren! Nu har Fortknox startat sitt nya förmedlarbolag

Bokföringsbolaget Fortknox har tidigare aviserat att man ska ge sig in i försäkringsförmedlarbranschen. Nu har Fortknox startat sitt förmedlarbolag, Fortknox Försäkringar AB. 

VD för bolaget är Joachim Lindow som också är VD för Fortknox finansverksamhet Nox Finans. 

Styrelsen utgörs av Fortknox koncernchef Nils Carlsson. Styrelsesuppleant är Jesper Svensson som är CTO i Fortknox. 

Enligt bolagsordningen är föremålet för bolagets verksamhet försäkringsförmedling och 
därmed förenlig verksamhet.

Det var i juni i år som Fortknox meddelade att man kommer att lansera ett nytt affärsområde med inriktning på digital försäkringsförmedling. 

Fortknox har i dag cirka 170 000 kunder, med tyngdpunkt på småföretag. Under andra kvartalet i år hade Fortknox en omsättning på 63,7 miljoner kronor och levererade ett resultat på 13 miljoner kronor. Bolaget har sitt huvudkontor i Växjö i Småland.  

Fortknox startar digital försäkringsförmedling

Fortnox – Sveriges ledande leverantör av molnbaserade lösningar för ekonomi och administration för mindre företag – har beslutat att starta ett nytt affärsområde för att erbjuda kunder digital försäkringsförmedling.

– Att vara rätt försäkrad till rätt kostnad är viktigt för alla småföretag. Försäkringsförmedling är efterfrågat av våra 170 000 kunder och ytterligare en viktig pusselbit i Fortnox löfte att vara småföretagens bästa vän, säger Nils Carlsson, VD på Fortnox, i en presskommentar.

Fortknox grundades 2001 och har i dag cirka 170 000 kunder. Kunderna abonnerar på programmen och betalar en månatlig avgift per användare och programmodul. Fortnox har 189 anställda i koncernen och huvudkontor i Växjö. Under 2016 hade Fortknox en omsättning på 204 (145) miljoner kronor och ett resultat efter skatt på 33 (19) miljoner kronor.