Etikett: Nordic Clinic

Euro Accident samarbetar med Nordic Clinic om IBS-behandling

Euro Accident har i samarbete med Nordic Clinic påbörjat ett pilotprojekt för kunder med långvariga IBS-symptom, inom ramen för sin vårdförsäkring. Enligt Euro Accident är man därmed första försäkringsbolag i Sverige som erbjuder funktionsmedicinsk behandling för en kronisk sjukdom istället för att bara behandla symtomen.

Funktionsmedicin är en personanapassad behandlingsmodell för kroniska livsstilssjukdomar, som bland annat handlar om att få en helhetsbild av patienten för att hitta och behandla de underliggande orsakerna. Detta i motsats till traditionell vård som är mer fokuserad på att behandla symtom. Behandlingen kan innehålla en kombination av olika delar som läkemedel, kost och näring, fysisk aktivitet, sömn och stresshantering. Läkaren följer sedan upp behandlingen tills den gett effekt och förändringarna etablerats i patientens vardag.

– Vi har startat ett pilotprojekt där det i första hand är kunder med långvariga IBS-symtom som inte blivit hjälpta av den traditionella vården som är aktuella för att prova en funktionsmedicinsk behandling hos vår nya samarbetspartner Nordic Clinic på Östermalm i Stockholm. En viktig förutsättning är att det finns ett intresse av att samarbeta och ta ansvar för sin hälsa, säger Therese Leijonhufvud, produktchef för Sjukvård på Euro Accident.

IBS står för Irritable Bowel Syndrome och är en kronisk tarmsjukdom som yttrar sig i förstoppning, diarré, besvärande gasbildning och magsmärtor. Uppskattningsvis var tionde person i Sverige lider av sjukdomen. Orsaken till sjukdomen är inte fastställd, men förändringar i tarmfloran kan utgöra en delförklaring.