Etikett: Nordic Cross

Danica utökar utbudet med fond från Nordic Cross

Från den 25 oktober ingår fonden Nordic Cross Stable Return bland de fonder som är tillgängliga för Danica Pensions kunder och samarbetspartners.

Nordic Cross Stable Return är en alternativ UCITS fond med möjlighet till både korta och långa positioner inom tillgångsslagen aktier och räntebärande. Fonden förvaltas under en hållbarhetspolicy som bland annat innebär att fonden är fossilfri inom samtliga tillgångsslag.

Nordic Cross Asset Management AB förvaltar drygt 2,7 miljarder kronoroch startades år 2016 av Carneo och sex grundare med en bakgrund från Catella Fonder. Bolaget ingår i Carneo-gruppen tillsammans med Carnegie Fonder, C-WorldWide Asset Management och OPM. Gruppen har totalt cirka 260 miljarder kronor under förvaltning.

Skandia tar in Nordic Cross Stable Return i fondutbudet

Fondförvaltaren Nordic Cross meddelade under tisdagen att fonden Nordic Cross Stable Return nu finns tillgänglig för Skandias kunder och samarbetspartners.

Nordic Cross Asset Management startades förra året av Caram tillsammans med sex grundare med en bakgrund från Catella Fonder, och har i dag ett förvaltat kapital på drygt 1,4 miljarder kronor. Nordic Cross ingår i Caram-gruppen – Carnegie Affiliated Managers – som också omfattar Carnegie Fonder, C-WorldWide Asset Management och OPM. Gruppen har sammantaget cirka 200 miljarder kronor under förvaltning. 

Fonden Nordic Cross Stable Return beskrivs som en alternativ UCITS-fond med möjlighet att ta både korta och långa positioner inom aktier och räntebärande.