Etikett: Norrbyggarna

Trygg-Hansa stäms på 5,4 Mkr efter vattenskada i Åre

Byggbolaget Norrbyggarna i Danderyd AB har stämt Trygg-Hansa på 5,4 miljoner kronor efter en tvist om skaderegleringen vid en vattenskada på en byggnad i Åre. 

År 2008–2009 uppförde Norrbyggarna ett hus för bostadsrättslägenheter i Åre. Norrbyggarna hade då en entreprenadförsäkring i Trygg-Hansa. 

I november 2009 upptäcktes en vattenskada i huset, orsakad av att en varmvattenberedare fallit ur sitt läget och vatten strömmat ut. Skadan anmäldes till Trygg-Hansa. 

Vid diskussion om skaderegleringen framförde Trygg-Hansa att byggbolaget varit underförsäkrat och att bolaget lämnat oriktiga uppgifter. Bland annat menade Trygg-Hansa att byggbolaget inte informerat om att en underentreprenör utför en stor del av arbetet i fastigheten. Det utbetalade beloppet justerades därför ned kraftigt. 

Enligt stämningsansökan har Trygg-Hansa vägrat ge ut information om hur man beräknat graden av underförsäkring, och inte svarat på vilken betydelse det haft för skadan att bolaget anlitat en underentreprenör.