Etikett: NRG

Slutgaranterat! FABO avvecklas – överlåter beståndet till NRG

Nu överlåts hela försäkringsbeståndet i FABO – Försäkrings AB Bostadsgaranti – till brittiska NRG Victory Reinsurance Ltd. FABO kommer därefter att försättas i likvidation.

Försäkrings AB Bostadsgaranti startade år 2000 som ett helägt dotterbolag till AB Bostadsgaranti. Bolaget tecknande från start produktionsgarantier och ansvarsutfästelser, vilket tidigare legat i moderbolaget, och erbjöd dessutom byggfelsförsäkring för flerbostadshus och småhus i produktsortimentet.

I maj 2014 sålde AB Bostadsgaranti aktierna i FABO till Columbia Insurance Company som ingår i Berkshire Hathaway-koncernen med den inte helt okände Warren Buffett som VD och huvudägare. Även NRG – dit FABOs bestånd nu överlåts – ingår i Berkshire Hathaway-gruppen. 

Sedan januari 2016 tecknar inte FABO några nya försäkringar.

FABOs VD Ulrika Kjelltoft avslutar sin tjänst i samband med beståndsöverlåtelsen. Ny VD är britten Andrew Wilson

Enligt FABO kommer beståndsöverlåtelsen inte att ha någon praktisk påverkan i det dagliga arbetet, och inte påverka kunderna.