Etikett: Ole rosholm

Ole Rosholm ny VD för Hjertas danska moderbolag

Ole Rosholm har utnämnts till ny VD för förmedlarbolaget Hjertas moderbolag NewCap Holding A/S. Han tillträder den 1 september och har närmast tidigare fungerat som utvecklingsdirektör i företaget och varit ansvarig för koncernens verksamhet i Sverige. 

– Utnämningen av Ole Rosholm till VD är en naturlig bekräftelse på att det är utvecklingen i koncernens svenska rörelse och genomförandet av de fastslagna strategiplanerna som är avgörande för koncernen, heter det i informationen från NewCap Holding A/S. 

Nuvarande VD Peter Steen Christensen ska enligt informationen från NewCap även i fortsättningen ingå i direktionen för koncernen. Han kommer bland annat att ansvara för governance, compliance, bokföring, ekonomi och IR, samt för koncernens dotterbolag i Danmark. 

NewCap meddelar också att Fredrik Johansson har anställts som som CFO för de svenska verksamheterna i koncernen. Han tillträder den 1 november.