Etikett: op Financial Group

Storbanker vill ordna nordisk infrastruktur för betalningar

Ett antal nordiska banker har gått samman om ett projekt för att skapa en gemensam infrastruktur för betalningar. Bankerna bakom initiativet är Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB och Swedbank.

Betaltjänster är heta just nu.

I vår börjar EU-direktivet PSD2 gälla, som bland annat innebär att bankerna tvingas att dela med sig av kunduppgifter till utomstående betaltjänster. 

Riksbanken utreder en möjlig struktur för den digitala valutan ”e-krona”.

En rad olika fintechföretag fokuserar på moderna lösningar för betaltjänster. 

I dag på morgonen offentliggjorde sju nordiska storbanker att man ser över möjligheten att samordna infrastrukturen för betaltjänster i Norden. Ambitionen sägs vara att den gemensamma infrastrukturen ska bidra till ökad konkurrens mellan nordiska betalleverantörer.

– En harmonisering av de nationella infrastrukturerna och de tjänster som erbjuds skulle underlätta för gränsöverskridande betalningar och främja handel mellan de nordiska länderna och därmed stimulera tillväxt och sysselsättning, heter det i ett gemensamt pressmeddelande. 

Målet för projektet är att skapa världens första betalområde för nationella och gränsöverskridande betalningar i flera valutor; SEK, DKK, NOK och EUR.

– Utöver ökad integration kommer en harmoniserad nordisk betalningsinfrastruktur skapa en bättre grund för innovation och stärka utvecklingen av nya produkter och tjänster till nytta för alla användare. Det medför i sin tur att Norden kan bibehålla sin position som ett av världens mest digitala områden. Dessutom uppfylls dagens högt ställda krav på att betalningsinfrastruktur ska vara säker, effektiv och snabb, heter det i pressinformationen.