Etikett: opsg

Påverka EIOPA inifrån – bli ledamot i en intressentgrupp

Nu har du chansen att bli medlem i en av EIOPA:s intressentgrupper och påverka den europeiska utvecklingen inom försäkring och tjänstepensioner.

EIOPA, den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, tar nu emot intresseanmälningar från dem som vill bli ledamot i antingen intressentgruppen för försäkring och återförsäkring (Insurance and Reinsurance Stakeholder Group – IRSG) eller intressentgruppen för tjänstepensioner (Occupational Pensions Stakeholder Group – OPSG).

Intressentgrupperna är rådgivare till EIOPA om frågor som rör regler och tekniska standarder, riktlinjer och rekommendationer inom försäkring och tjänstepension.

Grupperna har vardera 30 medlemmar som väljs på 2,5 år och som kan omväljas en gång.

Sverige har tre ledamöter i IRSG, som alla har suttit en mandatperiod: Daniel Eriksson, Folksams tidigare produktdirektör, Jimmy Johnsson, som representerar UNI, Europafacket för bank och försäkring, och Rickard Ydrenäs, kommunikatör med egen byrå.

I OPSG finns två svenska ledamöter: Charlotta Carlberg, numera compliencechef på Folksam, och Tomas Bern, PTK. Charlotta Carlberg har suttit två perioder och kan inte väljas igen.

Mer information om hur du anmäler ditt intresse hittar du här.