Etikett: orange rapport

”Pensionen – ett finansiellt stabilt kedjebrev värt 9 000 miljarder”

I 2017 års upplaga av orange rapport, som nu är klar och inlämnad till regeringen, beskriver Pensionsmyndigheten det allmänna pensionssystemet som ett finansiellt stabilt kedjebrev på över 9 000 miljarder kronor.

Sveriges fördelningssystem är enligt Pensionsmyndigheten det enda sådana system i världen som sammanfattar sin utveckling och ställning med en – mer eller mindre – sedvanlig balans- och resultaträkning. Att en sådan beskrivning varit möjlig beror bland annat på att systemet är utformat så att det är finansiellt stabilt, påpekar Pensionsmyndigheten.

Nu är det heller inte fråga om vilken redovisning som helst, utan om Sveriges största balans- och resultaträkning. 

Förutom redovisningen innehåller den orange rapporten svar på frågor som: Räcker pengarna i systemet för att klara de stora ålderskullarna? Hur stora är buffertfonderna? Hur stora pensioner prognosticeras? Vad kostar systemet att förvalta? Och hur stor är egentligen den samlade fordran på pension som Sveriges alla pensionssparare har?

– Ett av Pensionsmyndighetens kärnuppdrag är att förse Sveriges demokratiskt valda beslutsfattare med fakta, statistik, framskrivningar och analyser. I detta sammanhang är det väsentligt att både beskriva hur pensionssystemet fungerar nu samtidigt som vi tittar på möjliga framtida scenarios, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten, i en presskommentar till rapporten.

– För den som vill gå på djupet och lära sig mer om pensionssystemet, hur det är konstruerat och även hur systemet mår ekonomiskt hoppas vi att orange rapport är svaret, fortsätter Ole Settergren.

Riksrevisionen har tidigare granskat orange rapport och påpekat vissa behov av förbättringar. Dessa förbättringar kommer att införas från och med nästa års rapport. 

Här kan du själv ladda ned Pensionsmyndighetens orange rapport.

Var finns risken?! Så vill Riksrevisionen utveckla Orange rapport

Hur påverkas framtidens pensioner av ekonomiska trender som riskerar att försvaga pensionssystemet? Sådana riskanalyser vill Riksrevisionen se mer av i Pensionsmyndighetens Orange rapport om pensionssystemets utveckling. 

 

Riksrevisionen har granskat Pensionsmyndighetens redovisning av inkomstpensionssystemets finansiella ställning och långsiktiga utveckling – den så kallade Orange rapport – för år 2015.

Granskningen visar att redovisningen i Orange rapport i stort är ändamålsenlig, men att det finns ett antal områden där förbättringar kan göras.

Bland annat skulle redovisningen av effekter på ekonomisk standard för dagens och morgondagens pensionärer kunna bli bättre.

– Enligt vår bedömning finns det anledning att utveckla informationen i Orange rapport så att den bättre beskriver till exempel hur framtida pensionsnivåer påverkas för olika grupper, säger riksrevisor Helena Lindberg i en presskommentar.

Riksrevisionen föreslår att redovisningen av pensionssystemet ska ta större hänsyn till rådande konjunkturläge, och till olika typer av ekonomiska och demografiska trender som riskerar att försvaga pensionssystemets finansiella ställning. Riskanalyser som omfattar dessa perspektiv är därför viktiga, anser Riksrevisionen.

– En mer utvecklad redovisning skulle ge beslutsfattare ett mer komplett underlag som även belyser pensionssystemets sociala hållbarhet, säger projektledare Anna Hessel.

Här kan du läsa hela Riksrevisionens rapport. 

Och här kan du ta del av Pensionsmyndighetens senaste Orange rapport.