Etikett: öresund

Öresund nu ägare till 25 procent av aktierna i INSR Group

Investment AB Öresund meddelade i dag att man förvärvat 6,5 miljoner aktier i det norska försäkringsbolaget INSR Insurance Group ASA. Därmed har Öresund kommit upp i nära 25 procent av aktierna i INSR.

Redan tidigare var Öresund största ägare i INSR. 

Så här kommenterar Investment AB Öresund affären på sitt Twitter-konto i dag: 

– Vi sätter ned foten och börjar med att flagga upp ägandet i vårt försäkringsbolag INSR, nu äger vi 24.8% Caset? Premiehöjningar tar tid innan de syns fullt ut i resultaträkningen och återförsäkringen skall ned. Marknadens målkurs är för lågt satt!

INSR rapporterade tidigare i år en rörelseförlust för andra kvartalet på -17 milljoner NOK. Samtidigt steg premieintäkten pro forma med 59 procent till 156 miljoner NOK. 

Mats Qviberg är största ägare i Investment AB Öresund och dessutom styrelseordförande i bolaget. 

 

Stämma i INSR Group beslutar om nyemission för köp av Nemi

Den 26 september håller norska Insr Insurance Group ASA en extra bolagsstämma för att besluta om en nyemission för att finansiera förvärvet av Nemi Forsikring AS. 

Köpeskillingen för förvärvet av Nemi är avtalad till 320 miljoner NOK. 

230 miljoner NOK kommer att betalas kontant. 

Resterande 90 miljoner NOK betalas genom en nyemission.  

Avtalet om att förvärva Nemi Forsikring offentliggjordes den 18 augusti. 

Största ägare i Insr Insurance Group ASA är svenska investmentbolaget Öresund.