Etikett: ortec finance

AP1 i nytt projekt om klimatet och investeringsstrategier

Första AP-fonden har inlett ett samarbete med Ortec Finance en pilotstudie om klimatförändringarnas betydelse i samband med beslut om strategisk portföljallokering.

Satsningen görs tillsammans med OPTrust Pensioenfonds van de Metalektro och Philips Pension Fund. Ortec Finance är leverantör av tekniska lösningar som ger stöd vid investeringsbeslut.

– Bättre kunskap om hur klimatförändringarna kan påverka risker och avkastning är av stor vikt för vår långsiktiga avkastning. Att delta i denna klimatstudie kommer inte bara att fördjupa vår förståelse utan också vara en viktig del i hur vi utformar vår klimatstrategi, säger Mikael Angberg, kapitalförvaltningschef på AP1.

Projektets mål är att integrera och kvantifiera risker kopplade till klimatförändringar i de finansiella framtidsscenarier som ligger till grund för beslut om långsiktig portföljsammansättning. Pilotstudien förväntas pågå till slutet av året, och avsikten är att i början av nästa år kunna offentliggöra en sammanställning av olika klimatscenariers påverkan.