Etikett: Osséen

OsséenSyd blir Proinova – generationsskifte påbörjas

Försäkringsförmedlarbolaget Osséen Försäkringsmäklare Syd AB har bytt namn till Proinova AB. 

Osséen Försäkringsmäklare Syd AB är ett av Sveriges äldsta fristående förmedlarbolag, grundat år 1989. Man har i dag kontor på fyra platser i landet: Helsingborg, Göteborg, Stockholm och Östersund.

Företaget är specialiserat på skadeförsäkring. Bland annat har man tagit fram en rad gruppförsäkringslösningar, och ligger bakom koncept som ”Fastighetsägarnas egna försäkring”, SBC:s ”BRF Försäkring” och Riksbyggens ”RB Försäkring”. Man har också flera större företag och fastighetskoncerner som sina uppdragsgivare.

VD och ägare är Sten Eriksson. Han säger till Sak & Liv att namnbytet har mottagits mycket positivt av kunderna: 

– Vi kände att det var dags att ta nästa steg i företaget och göra en uppdatering av hela vår profil. Vi har alltid gått vår egen väg som professionell försäkringsförmedlare och vi levererar innovativa och unika lösningar till våra uppdragsgivare i hela landet. Vårt nya namn och vår nya profil ökar tydligheten i vårt varumärke, vårt budskap och vår kommunikation. Vi arbetar mycket med vårt varumärke och vår profil. 

Vad händer annars i företaget?

– Vi har påbörjat ett generationsskifte, där mina tre döttrar så småningom kommer att ta över bolaget. 

Bolaget hade under 2016 en omsättning på 47,4 (41,8) miljoner kronor och ett resultat efter skatt på 6,3 (4,6) miljoner kronor. 

Namnförändringen berör inte OsséenStockholm, som är fristående från Proinova.