Etikett: översvämning

Folksam: Skåne står för mer än hälften av översvämningsskadorna

Under 2016 stod Skåne för över hälften av alla översvämningsskador i villor och flerfamiljshus i hela landet, visar en ny rapport från Folksam. 

Förra året stod Skåne för 56 procent av anmälda skador till följd av översvämning.

I första hand handlar det om villaägare som råkar ut för översvämning hemma. I Skåne står villaägare för tre fjärdedelar av översvämningsskadorna i landet. Det stämmer väl överens med hur det ser ut i riket i övrigt.

Folksam konstaterar också att om lösöre placeras femtio centimeter upp från golvet undviker de flesta att få sitt lösöre skadat.

– Om alla som var drabbade av översvämning i flerfamiljshus hade placerat sitt lösöre en halv meter upp hade de helt undvikit skador på sina saker. Det framgår väldigt tydligt i den granskning vi har gjort, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, i ett pressmeddelande.

I de flesta översvämningar i villakällare har skyfall orsakat skador när vatten trängt upp ur avloppsledningens golvbrunn. Det är också vanligt att vattnet strömmar in direkt i byggnaden från markytan genom ventiler, fönster, dörrar eller garageportar.