Etikett: PA-KL

Nytt avtal: Kommunanställda slipper drabbas av bruttosamordningen

Kommunalanställda födda 1954 och senare kommer inte att få sin tjänstepension samordnad med den allmänna pensionen, bortsett från det första året som pensionär. Det framgår av en ny överenskommelse om bruttosamordningen i de äldre pensionsavtalen PA-KL, PAK och LPAK. 

De bruttosamordnade pensionerna har väckt mycket känslor i år.

Pensionsavtal med bruttosamordnade pensioner fanns på det kommunala området fram till 1998. Principen för bruttosamordningen är att den anställde garanteras en viss total pensionsnivå. Den kommunala tjänstepensionen skjuter till de pengar som behövs för att pensionen ska bli den avtalade, inklusive den allmänna pensionen. Samordningen har gällt pensionen för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp.

I början av året uppmärksammades att många pensionärer som omfattas av bruttopensionsavtalen fick en sänkning av tjänstepensionen, beroende bland annat på att allmän pension och bruttopension värdesäkrades på olika sätt. En tillfällig överenskommelse slöts i februari om att ingen skulle få sänkt pension jämfört med 2017.

Den tillfälliga lösningen följdes upp med en ny överenskommelse i juni för alla som är födda 1937 och tidigare, och för dem som är födda mellan 1938 och 1953. Det var i dessa grupper som många drabbades av en sänkt pension i början av 2018. Överenskommelsen från i juni innebar bland annat att från januari 2019 kan tjänstepension enligt bruttopensionsavtal inte sänkas. Ökningar av den allmänna pensionen leder därmed inte till sänkt tjänstepension.

Nu har parterna på det kommunala området även kommit överens om nya regler för den grupp anställda som är födda 1954 och senare. Denna grupp omfattas fullt ut av det nya allmänna pensionssystemet. Denna grupp drabbas delvis på samma sätt som de andra äldre grupperna. Det problem som skapade upprördhet tidigare i år var att ju högre den allmänna pensionen blir, desto mindre blir det kvar av tjänstepensionen. Ett annat problem är förknippat med sjukskrivning. Ju längre tid som går från insjuknandet, desto längre bak i tiden ligger löneunderlaget som bruttopensionen beräknas. Den allmänna pensionen däremot beräknas på färskare underlag.

Parterna som har undertecknat det nya avtalet är Sveriges Kommuner och Landsting, Sobona och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation samt de fackliga organisationerna inom kommun- och landstingssektorn.

Överenskommelsen för födda 1954 och senare innebär bland annat att …

… pensionen beräknas och fastställs utifrån PA-KL eller PAK/LPAK i samband med pensionsavgång.  Därefter släpps samordning med allmän pension helt.

… när pensionen fastställs vid pensionsavgång sker samordning bara med 70 procent av inkomstpensionen. Det ger enligt parterna mer tjänstepension från start.

… värdesäkring sker årligen med inkomstbasbeloppet för att följa inkomstutvecklingen och för att inte riskera en lägre tjänstepension än garantinivån, i år 1 200 kronor.

Här kan du ta del av det nya avtalet för personer födda 1954 och senare. 

Så kompenserar SKL dem som har fått sänkta tjänstepensioner

Sveriges Kommuner och Landsting har nu beslutat att kompensera de kommunala pensionärer som har fått sänkta pensioner under året. Vid en pressträff på förmiddagen informerade SKL om hur kompensationen ska gå till. 

Frågan om de sänkta pensionerna för kommunala pensionärer har rört upp känslorna. Medier har fyllts av exempel på pensionärer som i år har fått sin pension sänkt med upp till 1 500 kronor per månad.  

I början av januari fick runt 150 000 pensionärer som tidigare jobbat i kommuner och landsting besked om att deras tjänstepension blir lägre i år än tidigare år. De som berörs är främst personer födda 1937 eller tidigare. 

Senast i går hotade pensionärsorganisationerna SPF och SKPF att ta till juridiska åtgärder om det intre sker reella omförhandlingar av pensionsavtalet. 

SKL meddelar nu att de pensionärer som fått sänkt tjänstepension ska kompenseras. SKL:s styrelse har enhälligt ställt sig bakom den föreslagna lösningen. Den tillfälliga kompensationen gäller personer som med anledning av Pensionsöverenskommelse 02 fått besked om sänkt kompletteringspension under 2018.

Så här säger Ulf Olsson, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, i en presskommentar.

– Den nuvarande pensionsöverenskommelsen har inneburit sänkt tjänstepension för tidigare anställda i kommuner, landsting och regioner. För vissa handlar det om en betydande sänkning. Det är en olycklig effekt av ett äldre pensionsavtal som vi slöt med de fackliga organisationerna för över 15 år sedan. SKL har därför beslutat att de pensionärer som drabbats av en sänkning ska få en tillfällig kompensation som innebär att de får 2017 års nivå på sin tjänstepension även under 2018, säger Ulf Olsson, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Enligt SKL tar man genom den tillfälliga kompensationslösningen ansvar för att pensionsnivåerna för berörda pensionärer skyddas under år 2018. 

– Vi vill skicka den här signalen snabbt efter att de berörda pensionärerna fått sina pensionsbesked. Nu vidtar ett arbete för att lösa en del praktiska frågor tillsammans med KPA och Skandia, säger Joakim Larsson, vice ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

SKL kommer nu tillsammans med fackförbunden att förhandla om en långsiktigt hållbar lösning från 2019 och framåt. 

De sänkta tjänstepensionsutbetalningarna sägs vara resultatet av Pensionsöverenskommelsen 02, vars syfte var att säkerställa att tjänstepensioner enligt äldre pensionsavtal inte skulle urholkas vid införandet av nuvarande allmänna pensionssystem.

SKL menar att pensionsöverenskommelsen har fungerat bra och haft avsedd effekt. Sänkningar har förekommit tidigare, exempelvis 2010 och 2014, men sänkningarna var då inte av samma storlek som för 2018.