Etikett: PAcific fonder

Finansinspektionen sade nej till ny ägare i Pacific Fonder AB

Finansinspektionen har avslagit en ansökan från en person som var intresserad av att gå in som kvalificerad aktieägare i fondbolaget Pacific Fonder AB. 

Beslutet fattades vid Finansinspektionens styrelsesammanträde i juni. 

Bakgrunden till att Finansinspektionen sade nej till ansökan om den tilltänkte ägaren i Pacific Fonder Anders Kullberg, var att han tidigare varit VD och storägare i fondbolaget Kullberg & Spiik som fick sitt tillstånd indraget av FI år 2006 med motiveringen att bolaget agerat i strid med lagstiftning och FI-regler. Kullberg har tidigare vid flera tillfällen försökt förvärva delar av fondbolaget Atlant Fonder som är stor ägare i Pacific Fonder.

Han är redan i dag ägare i Pacific Fonder. Genom det föreslagna förvärvet skulle hans ägande ha kommit över 10 procent vilket är gränsen för där FI måste ge sitt tillstånd.   

– Finansinspektionen har vid prövning av den nu aktuella ansökan funnit att Anders Kullberg inte kan anses lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av Pacific Fonder AB. Anders Kullbergs ansökan ska därför avslås, heter det i FI:s beslut.

Du som abonnerar på Sak & Liv Premium kan klicka här för att ta del av FI:s beslut i ärendet.