Etikett: Patrik Inge

Ny affär på gång! Söderberg köper Consortum Kapitalförvaltning

Söderberg & Partners meddelar i dag att verksamheten i Consortum Kapitalförvaltning AB överlåts till Söderberg & Partners Securities AB. Därmed bygger Söderberg & Partners vidare på strategin att bli en ledande aktör inom private banking. 

Consortum grundades 1967 och är sedan 1996 ett renodlat kapitalförvaltningsbolag.  Consortum Kapitalförvaltning har i dag 19 anställda med kontor i Stockholm och Borås. Företaget har 3,5 miljarder kronor under förvaltning och hade förra året en omsättning om 45,2 miljoner kronor. Resultatet efter skatt uppgick till 10,4 miljoner kronor.

Consortums VD Patrik Inge säger så här i en presskommentar, som en bakgrund till affären:

— För att utveckla kunderbjudandet ytterligare har vi valt att ansluta till Söderberg & Partners Securities. Valet av partner var enkelt, deras raka och transparenta upplägg gör att kundernas framgång står i fokus. Det går helt i linje med vår syn på hur denna typ av verksamhet ska bedrivas. Tillsammans med mina medarbetare ser jag fram emot att bidra till fortsatt tillväxt för Söderberg & Partners och att bli delaktig i att skapa branschens främsta aktör inom Private Banking.

Söderberg & Partners VD och koncernchef Gustaf Rentzhog lämnar följande kommentar:

— Det är en spännande resa vi gör mot ett ännu mer konkurrenskraftigt Söderberg & Partners. Jag ser fram emot att välkomna nya medarbetare som vill bli en del av våra redan fantastiska team – de blir ett starkt och välkommet tillskott i den expansion som pågår. Patrik Inge kommer att ha en ledande roll i att utveckla och stärka förmögenhetsförvaltningen på Söderberg & Partners. Den senaste tidens förvärv hjälper oss onekligen att nå målet om att bli den största och mest attraktiva aktören på flera av våra områden.