Etikett: pen-European Personal Pension Product

EU-förslag om nytt europeiskt pensionssparande – PEPP

I dag lämnade EU-kommissionen ett förslag om konstruktionen av en ny europeisk form för pensionssparande; Pan-European Personal Pension Product – eller rätt och slätt PEPP. 

PEPP-sparande ska kunna erbjudas av försäkringsbolag, banker, pensionsbolag och kapitalförvaltare. Enligt kommissionens förslag ska PEPP ha samma skattevillkor som befintliga nationella sparprodukter.  

Det ska vara möjligt att flytta sitt sparande från ett bolag till ett annat – även i ett annat land – till en i förväg fastställd avgift. Flytt ska enligt förslaget kunna ske vart femte år.

Innan kommissionens förslag om PEPP kan beslutas ska det debatteras i EU-parlamentet och av EU:s ministerråd. 

Här kan du ta del av Eiopas presentation av det nya förslaget!