Etikett: pensionskassor

Svensk Försäkring: Kassorna behöver längre tid för anpassning

Finansdepartementet har föreslagit att tiden för tjänstepensionskassornas nuvarande reglering förlängs med fem månader till utgången av november 2019. I sitt remissvar välkomnar Svensk Försäkring att tiden förlängs, men anser samtidigt att förlängningen är för kort.

Lagen om understödsföreningar är upphävd. Dock kan understödsföreningar, till exempel tjänstepensionskassor, under en övergångsperiod fortsätta att tillämpa lagen.

Den övergångsperioden har förlängts två gånger. Finansdepartementet föreslår nu ytterligare en förlängning, fram till november i år.

I remissvaret på förslaget påpekar Svensk Försäkring att den föreslagna tiden är för kort.

— För att tjänstepensionskassorna på ett ordnat och informerat sätt ska kunna anpassa verksamheten till den kommande nya tjänstepensionsregleringen behöver man förutsägbarhet. Det behövs klarhet i hur den kommande regleringen ser ut innan man kan fatta strategiska beslut och de åtgärder som behöver vidtas kan vara tids- och resurskrävande. Övergångsperioden bör förlängas till och med 2022, skriver Svensk Försäkring.

Här kan du ta del av Svensk Försäkrings remissvar i sin helhet, om du är Sak & Liv Premium-abonnent.