Etikett: Per-Erik Gullnäs

Stefan Bergmark lämnar Försäkringsgirot – Gullnäs tf VD

FörsäkringsGirot meddelade under onsdagen att VD Stefan Bergmark lämnar bolaget med omedelbar verkan. Styrelseordförande Per-Erik Gullnäs går in som tillförordnad VD.

Stefan Bergmark tillträdde som VD den 1 september 2014 med uppdraget att driva digitalisering och effektivisering.

– FörsäkringsGirot har under Stefan Bergmarks ledning flyttat fram positionerna på en marknad i stor förändring och har nu en stabil plattform för framtiden. Samtidigt genomgår branschen den största förändringen på flera decennier. Det gör att vi nu går in i en ny fas med delvis nya utmaningar. Därför är styrelsen överens om att det behövs ett nytt ledarskap som kan ta det fina arbetet som gjorts hittills till nästa nivå, säger Per-Erik Gullnäs i en presskommentar.

– Under Stefan Bergmarks tid har FörsäkringsGirot med framgång digitaliserat och automatiserat stora delar av verksamheten vilket skapat ökad kundnytta och fler nöjda kunder. Jag vill rikta ett stort tack till Stefan Bergmark för hans insatser på FörsäkringsGirot och jag önskar honom lycka till med framtida utmaningar, avslutar Per-Erik Gullnäs.

Arbetet med att rekrytera ny VD startar omgående, meddelar FörsäkringsGirot.

Per-Erik Gullnäs ny styrelseordförande i FörsäkringsGirot

Per-Erik Gullnäs har utnämnts till ny styrelseordförande i FörsäkringsGirot Sverige AB, meddelade bolaget i dag på morgonen. Han efterträder Eva Gidlöf som lämnar styrelsen. 

Per-Erik Gullnäs är i dag Senior Adviser på managementkonsultbolaget Cavendi, inom serviceområde Financial Services Industry.

Tidigare har han varit verkställande direktör för Swedbank Försäkring under åtta år.

– FörsäkringsGirot är ett intressant bolag med många möjligheter framför sig. Att kunna medverka till att fortsätta utvecklingsresan med att etablera en plattform som moderniserar och digitaliserar försäkringsbranschen är både nödvändigt för kunderna, ägarna och inte minst för FörsäkringsGirots fortsatta framgång, säger Per-Erik Gullnäs i en presskommentar.

FörsäkringsGirots styrelse består nu av Per-Erik Gullnäs, Susanna Malmsten, Johan Tegnér, Pierre Åkesson och Tony Pettersson.

FörsäkringsGirot Sverige AB hade 2015 ett 60-tal anställda och en omsättning på 62 (60) miljoner kronor. Resultatet uppgick till –0,5 (–5,5) miljoner kronor. Sedan 2014 ägs bolaget till en fjärdedel var av försäkringsjättarna SPP, SEB Pension och Försäkring, Länsförsäkringar och Skandia.