Etikett: Per Gustafson

ISF-rapport: De svagaste grupperna saknar tjänstepension

De mest resurssvaga grupperna i samhället får inga avsättningar till tjänstepension. Det framgår av en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, där man har granskat hur stor andel av anställda och egenföretagare som har tjänstepension.

I rapporten, som delvis har tagits fram på uppdrag av regeringen, konstaterar ISF att de allra flesta anställda får tjänstepensionsavsättningar av sina arbetsgivare. Enligt ISF:s undersökning handlar det om drygt 96 procent av alla anställda i åldrarna 25–64 år. Andelen har varit ganska konstant sedan början av 2000-talet. De 4 procent som inte får avsättningar är framför allt anställda i småföretag.

Dock är det många företagare som inte några pensionsavsättningar. Bland enskilda näringsidkare är det så låg andel som 37 procent som gör avsättningar till pension. Andelen företagare som gör egna pensions­avsättningar genom sina företag har också minskat över tid.

Vissa grupper är tydligt överrepresenterade bland de som inte får avsätt­ningar till tjänstepension, både bland anställda och företagare. Utrikes födda, i synnerhet personer som invandrat de senaste åren, är en sådan grupp. Andra grupper är låg­inkomsttagare och personer med svag förankring på arbetsmarknaden.

– Detta är grupper som riskerar att få låga pensioner redan i det allmänna pensionssystemet. ISF:s analys visar dessutom att relativt många i dessa grupper inte tjänar in tjänstepension, säger Per Gustafson, projektledare, i en presskommentar.

Här kan du ta del av ISF:s rapport.