Etikett: Peter Englund

Peter Englund ny ledamot i Finansinspektionens styrelse

Regeringen har utsett Peter Englund, professor emeritus och nationalekonom, till ledamot i Finansinspektionens styrelse.

Peter Englund är professor emeritus vid Handelshögskolan i Stockholm och vid Uppsala Universitet. Han är också ledamot i Kommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Dessutom är han ledamot i Sveriges Finanspolitiska Råd. Främst har hans forskning rört sig om bostadsmarknaden och finansiella kriser. 

Fram till utnämningen av Peter Englund har styrelsen för FI bestått av följande personer:

  • Sven-Erik Österberg, ordförande, landshövding
  • Maria Bredberg Pettersson, vice ordförande
  • Marianne Eliason, f d justitieråd
  • Astri Muren, professor
  • Hans Nyman, hovrättsråd
  • Mats Walberg, hovrättsråd
  • Erik Thedéen, generaldirektör för FI