Etikett: Peter Granlund

If: Varning för dolda cyberhot i julklapparna!

If varnar nu för att många av de hårda paketen med hemelektronik kan innebära oväntade säkerhetsrisker.

Det är framförallt nätverksanslutna prylar som kan innebära nya vägar in i våra hem för ovälkomna cybergäster.

— Det är inte alla som känner till att exempelvis en digital hemövervakningskamera som du anslutit till ditt nätverk kan utgöra en möjlig säkerhetsrisk. Inte bara det att hemprylarna har säkerhetsbrister som gör att de kan kontrolleras av oönskade personer, men också att de kan användas som språngbrädor för attacker mot till exempel datorer och mobiler bakom din brandvägg. Det är viktigt att känna till de här hoten och hur man ska skydda sig, säger Peter Granlund, specialist på cyberrisker och informationssäkerhet på If, i en presskommentar.

— Det kan exempelvis handla om att angripa din dator med utpressningsprogram som krypterar filer i syfte att pressa dig på pengar, och på senare tid har det funnits exempel på hur kriminella använt de smarta prylarnas processorkapacitet för att utvinna kryptovaluta. Kanske är detta inte ett jättestort problem bland privatpersoner ännu, men ju kraftfullare prylarna är, desto bättre lämpar de sig att användas till den här typen av ändamål.

Ett uppmärksammat fall har rört  uppkopplade leksaker för barn vars mikrofon och högtalare i tester visat sig vara lätta för en utomstående att ta kontroll över.

— Ett uppkopplat gosedjur för barn med kamera, högtalare och mikrofon – är det smart att låta barnen leka med en sådan sak? Jag tycker man som förälder har en skyldighet att tänka på vem som kan bryta sig in den här typen av produkter, och vilka fördelar de kan dra av deras eventuella säkerhetsbrister, tillägger Peter Granlund.

— Det är förstås frestande att riva upp julklappspappret och sätta igång apparaterna med en gång, men ta dig tid till att göra allting riktigt först. Läs instruktionerna, byt lösenord på användarkonton till nya säkra lösenordsfraser, se över säkerhetsinställningar noggrant och var lite kritisk till vilken data du går med på att dela med dig av, påpekar Peter Granlund.

Peter Granlund är Ifs nya riskingenjör på cyberområdet

Peter Granlund har anställts på If som riskingenjör på cyberområdet. Han uppdrag är att hjälpa kunder med riskhantering av det ökade hot som databrott utgör.

Han har närmast tidigare arbetat vid TriOptima som ansvarig för informationssäkerhet. Tidigare har han bland annat varit vid Verizon där han har arbetat med risk compliance.  

Hotbilden inom databrott ökar, och If förväntar sig ökad konkurrens på cyberförsäkringsområdet från globala aktörer. If har etablerat ett eget kompetenscenter för cyberförsäkringar som Peter Granlund blir en viktig del av som Ifs förste riskingenjör på cyberområdet. 

– Jag ska hjälpa If och våra kunder med att skydda sig mot databrott och vara en resurs för medarbetarna som har frågor kring detta, säger Peter Granlund i ett pressmeddelande från If.

Bland annat har han tagit fram en standardiserad checklista som ger inblick i hur kunder har försäkrat sig mot potentiella attacker. Bra betyg i checklistan ger lägre pris på försäkringen.

– Cyberförsäkring är lite som ett brandsläckningssystem. Man kan inte försäkra sig helt mot att drabbas av en händelse, men när det händer måste man vara förberedd på bästa möjliga sätt och reagera snabbt. I vår riskkartläggning med kunderna hjälper vi till att identifiera brister och föreslå skadeförebyggande åtgärder, säger Peter Granlund.

Peter Granlund började sin anställning vid If i september.