Etikett: Peter Steen Olsen

Europeiska ERV kan omvandlas till filial till det danska bolaget

Reseförsäkringsbolaget Europeiska ERV – eller ERV Försäkringsaktiebolag som är det officiella namnet – kan vara på väg att avvecklas som självständigt bolag. Senare i år tar styrelsen ställning till och verksamheten i Sverige ska läggas över i en nyetablerad filial till det danska ERV-bolaget. 

ERV Försäkringsaktiebolag är dotterbolag till Ergo Versicherungsgruppe i München, i sin tur en del av Münchener Rück-koncernen. 

Nu har koncernen etablerat en ny filial i Sverige med namnet Europeiska ERV Filial, som är filial för det danska bolaget Europeiske Rejseforsikring A/S. 

Enligt verksamhetsbeskrivningen ska filialen teckna reseförsäkringar och andra försäkringar inom ramen för resor. Filialen skall också överta andra försäkringar, inklusive återförsäkringar med undantag för livförsäkringar, samt därmed förenlig verksamhet.

VD för filialen är Johannes von Hülsen, som har varit VD för ERV Försäkringsaktiebolag sedan 2012 då bolaget också bytte namn från Europeiska för att markera koncerntillhörigheten. Vice VD för filialen är Peter Steen Olsen, nordisk CFO i ERV-koncernen.

Något formellt beslut om att överlåta den svenska verksamheten till filialen har ännu inte fattats. Om ERV-koncernen går vidare med projektet kan överföringen till filialen komma att ske i november i år.   

År 2015 hade ERV Försäkringsaktiebolag en premieintäkt för egen räkning på 232 (256) miljoner kronor. Resultatet uppgick till 8 (16) miljoner kronor. Bolaget hade 56 (59) anställda.