Etikett: Petri Niemisvirta

Nu har Torbjörn Magnusson tagit över i Topdanmark

I samband med gårdagens bolagsstämma i Topdanmark utsågs Torbjörn Magnusson till ny styrelseordförande i Topdanmark. 

Ricard Wennerklint och Petri Niemisvirta valdes in som nya styrelseledamöter, i enlighet med valberedningens förslag. Ricard Wennerklint är VD för If Skadeförsäkring och Petri Niemisvirta VD för Mandatum Life, som i likhet med If ingår i Sampo-koncernen. Sampo äger drygt 40 procent av Topdanmark. Därmed har alltså Sampo tre styrelseledamöter. 

Søren Thorup Sørensen och Birgitte Nielsen valde att lämna styrelsen. Torbjörn Magnusson, Annette Sadolin, Lone Møller Olsen och Jens Aaløse blev omvalda. Annette Sadolin utsågs vid det konstituerande styrelsemötet till vice ordförande.  

Topdanmarks resultatprognos för 2017 ligger i spannet 900–1 000 miljoner DKK. 

Bolagsstämman röstade i enlighet med förslaget från Sampo om att avblåsa programmet för återköp av egna aktier.