Etikett: pia axelsson

AP-fondernas etikråd försökte påverka 174 bolag under 2017

AP-fondernas etikråd har släppt sin årsrapport för 2017 – etikrådets tionde verksamhetsår. Av rapporten framgår att man förra året hade dialoger med företag bland annat om korruption, mänskliga rättigheter och arbetsmiljöproblem. Totalt har etikrådet under året fört dialoger med 174 bolag över hela världen. 

Etikrådet har till uppgift att proaktivt verka för en hållbar utveckling genom att agera och ställa krav på transparens och positiva förändringar. Utgångspunkten för arbetet är att välskötta och ansvarstagande bolag över tid tros ger högre avkastning till lägre risk. Etikrådets mål är att bolag och branscher ska arbeta systematiskt, strukturerat och transparent med hållbarhet.

Under förra året var korruption ett av de fokuserade områden man arbetade med, särskilt i Brasilien där en omfattande korruptionsskandal är på väg att rullas upp. Etikrådet har även arbetat med mänskliga rättigheter, bland annat kring barnarbete inom tobaksbranschen.

– Långsiktighet och hållbart värdeskapande i bolag innebär att ta ansvar för sin verksamhet. Transparens är viktigt för att ägare och andra intressenter ska kunna bedöma hur bolaget arbetar med, mäter och hanterar hållbarhet. I förlängningen är god transparens grundläggande för väl fungerande finansiella marknader, säger Pia Axelsson, Etikrådets ordförande under 2018, i en presskommentar.

Här hittar du etikrådets rapport för 2017.