Etikett: pia Marions

Pia Marions ny CFO på Skandia – Barr ersätter på Folksam

Pia Marions har utsetts till ny CFO i Skandiakoncernen. Hon är i dag CFO i Folksam, och tillträder sin nya tjänst i Skandia den 10 april. På Skandia kommer hon att ingå i koncernledningen och rapportera till koncernchefen Frans Lindelöw. 

Den tidigare CFO:n Marek Rydén lämnar Skandia i november, och lämnar då över CFO-rollen till Elsa Stattin, i dag vice CFO på Skandia.

Pia Marions har tidigare arbetat på Länsförsäkringar Liv, Royal Bank of Scotland och Finansinspektionen. Åren 2002-2006 var CFO på Skandia Liv.  samband med att Pia tackat ja till uppdraget på Skandia kommer nuvarande CFO:n Marek Rydén att avgå som CFO på Skandia.

På Folksam kommer Daniel Barr att fungera som tillförordnad ekonomidirektör. Han kommer som ansvarig för Ekonomi och Finans att ingå som ledamot i Folksams ledningsgrupp. Daniel Barr är ekonomie licentiat i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Han kom till Folksam som ansvarig för införandet av Solvens 2.