Etikett: pierre Pettersson

SJ:s captive framme vid slutstationen – avveckling klar efter likvidation

Nu har SJ:s captive nått sin slutstation! Den 27 januari kungjordes att likvidationen av SJ Försäkring AB är avslutad. 

SJ Försäkring AB har har varit ett svenskt captivebolag för moderbolaget SJ AB.

Captives grundades 1993 och likvidationen påbörjades i maj förra året.

Under 2015 var premieintäkten 48,0 (50,8) miljoner kronor. Försäkringsrörelseresultatet uppgick till –13,6 (29,1) miljoner kronor efter ett par större skador under året. Vid utgången av 2015 uppgick bolagets tillgångar till 97 miljoner kronor. 

VD för företaget före likvidationen var Carl Dahlberg. 

Likvidator har varit advokat Pierre Pettersson, Advokatfirman Lindahl.