Etikett: plånboksindex

Skandia: Framtidstron ökar trots sjunkande bostadspriser

Ute är det mörkt och kallt. Men svenska folket ser just nu allt annat än mörkt på framtiden. Under fjärde kvartalet har tvärtom optimismen om den ekonomiska utvecklingen stärkts, visar den senaste upplagan av Skandias Plånboksindex.  

Skandia presenterar i dag sitt Plånboksindex för fjärde kvartalet. Undersökningen visar att den ekonomiska optimismen har stigit, i jämförelse med tredje kvartalet. Skandias plånboksindex har ökat med 2 procentenheter, bland annat på grund av ökad tro på stark konjunktur, sjunkande arbetslöshet och förväntningar på en bra börsutveckling. 

Varningarna om sjunkande bostadspriser som har haglat tätt den senaste tiden har med andra ord inte fått humöret att sänkas.  

Även grupper som väntas drabbas hårt av en prisnedgång på bostadsmarknaden – storstadsbor och de som äger sin bostad – har blivit mer optimistiska under fjärde kvartalet, visar Skandias undersökning.

– För den som vill köpa en större bostad är prisfallet snarast en möjlighet att få fler kvadratmeter till ett lägre pris. Även förstagångsköpare som står utanför marknaden kan se det som en chans att köpa 5-15 procent billigare än i våras. För boende i storstäderna kan priset bli flera hundratusen kronor lägre, säger Maria Landeborn, sparekonom på Skandia, i en presskommentar. 

Maria Landeborn påpekar att det är det klokt att se prisnedgången som en väckarklocka, samtidigt som det inte finns anledning till panik.

– Prisnedgången är en påminnelse om att bostadspriserna faktiskt inte alltid stiger. Att amortera och att passa på att spara ihop en räntebuffert när räntorna är låga är två viktiga råd. För den som ska byta bostad är det en extra säkerhet att sälja först och köpa sen, för att inte riskera att bli sittande med dubbla räntekostnader och två bostäder som i värsta fall tappar i värde, säger Maria Landeborn. 

Här kan du läsa hela Skandias senaste Plånboksindexrapport

Skandias Plånboksindex: Nu rasar hushållens optimism

Skandia rapporterar i dag att bolagets Plånboksindex visar ett trendbrott. Den optimism och riskvilja som under lång tid präglat hushållens syn på den egna ekonomin sviktar betänkligt under sommaren.

Det senaste året har hushållens optimism kring den egna ekonomin ökat, till följd av låga räntor, stigande börs och bostadspriser samt en urstark svensk konjunktur.

Men nu under kvartal tre bryts trenden, och det med besked.

Hushållens minskade riskvilja kan ha flera förklaringar. Stockholmsbörsen backade och bopriserna utvecklades svagt under sommaren. Samtidigt ser en första räntehöjning från Riksbanken ut att komma under nästa år och ännu en skärpning av amorteringskraven diskuteras. Världspolitiken dominerades under sommaren av nyheter om spänningar mellan USA, Ryssland och Nordkorea. Sammantaget leder detta till en ökad försiktighet vad gäller såväl hushållens konsumtion som investeringar.

– Optimismen faller kraftigt och det hushållen säger sig dra in på först är konsumtion. Om utvecklingen förstärks, exempelvis på grund av stigande boendekostnader kopplat till högre räntor och amorteringar, kommer det i förlängningen att påverka den svenska ekonomin, säger Skandias sparekonom Maria Landeborn i sin presskommentar.

– Det är för tidigt att prata om att sötebrödsdagarna är över men hushållens reaktion är rationell givet den ökade osäkerheten. Varken börs eller bopriser kan stiga hur länge som helst, och det är också rimligt att börja ta höjd för att boendekostnaden kan bli högre de närmaste åren.

Pensionärer och barnfamiljer ser tvärtemot andra grupper ljusare på ekonomin. Pensionärerna påverkas betydligt mindre av ränteläge och amorteringskrav än unga vilket kan bidra till den fortsatta optimismen. Många pensionärer kan dessutom se fram emot skattesänkningar och höjda bostadstillägg under nästa år. Barnfamiljerna kan i sin tur se fram emot ett höjt barnbidrag.

Här kan du läsa hela Skandias rapport om hushållens optimism. 

Skandias Plånboksindex: Nu ökar sparandet i Sverige

Trenden har vänt – nu ökar sparandet i Sverige! Småbarnsfamiljer, hushåll med stora bolån och förstagångsköpare har börjat prioritera sparande. Det visar Skandias Plånboksindex för tredje kvartalet som presenterades i dag. 

Enligt Skandia handlar det om ett tydligt trendbrott, orsakat av det nya amorteringskravet. 

Tidigare har sparviljan minskat fyra år i rad, i takt med sjunkande räntorna och starkare konjunktur. 

– En orsak till den ökade sparviljan är det nya amorteringskravet och de effekter det får på privatekonomin för den som ska köpa en bostad. Det blir tydligt när man tittar på i vilka grupper sparviljan har ökat mest, säger Maria Landeborn, sparekonom på Skandia, i ett pressmeddelande i dag.

– Svenska folket har nu insett att det blir betydligt högre boendekostnader framöver. Det har fått många hushåll att vara beredda att skippa såväl solsemester som ny mobil till förmån för amorteringar och en större buffert. Vad vi ser är alltså att det nya amorteringskravet redan fått viss effekt och särskilt på utsatta grupper.

Skandias Plånboksindex i samarbete med TNS Sifobygger på ca 1 000 webbintervjuer.