Etikett: PostNord Försäkringsförening

PostNord Försäkringsförening handlar upp riskförsäkringar

PostNord har meddelat att man har för avsikt att senare under året upphandla en försäkringslösning för vissa åtaganden som i dag tryggas i understödsföreningen PostNord Försäkringsförening. 

Det handlar om åtaganden inom kollektivavtalad riskförsäkring för PostNords ITP-liknande lösning ITP-P, avdelning 2.

Upphandlingen kommer att omfatta:

• Tecknande av försäkring för sjuk- och familjepension för PostNord Group AB, PostNord Sverige AB, Svensk Adressändring AB samt AdressPoint AB.

• Beståndsöverlåtelse av PostNord Försäkringsförenings nuvarande åtaganden.

Den som är intresserad av att eventuellt delta i en planerad upphandling, bör omgående kontakta PostNord.

Här finns ytterligare information om den kommande upphandlingen.