Etikett: postnord

PostNord Försäkringsförening handlar upp riskförsäkringar

PostNord har meddelat att man har för avsikt att senare under året upphandla en försäkringslösning för vissa åtaganden som i dag tryggas i understödsföreningen PostNord Försäkringsförening. 

Det handlar om åtaganden inom kollektivavtalad riskförsäkring för PostNords ITP-liknande lösning ITP-P, avdelning 2.

Upphandlingen kommer att omfatta:

• Tecknande av försäkring för sjuk- och familjepension för PostNord Group AB, PostNord Sverige AB, Svensk Adressändring AB samt AdressPoint AB.

• Beståndsöverlåtelse av PostNord Försäkringsförenings nuvarande åtaganden.

Den som är intresserad av att eventuellt delta i en planerad upphandling, bör omgående kontakta PostNord.

Här finns ytterligare information om den kommande upphandlingen.

Strid om miljarderna i Postens pensionsstiftelse

En facklig strid har blossat upp i Postnord om användningen av tillgångarna i Postens Pensionsstiftelse. Det skriver Svenska Dagbladet Näringsliv i dag. 

Under förra året ändrade Postens Pensionsstiftelse diskonteringsräntan, från 0,8 procent till 4,0 procent. 

Det i sin tur gjorde att stiftelsens tillgångar i förhållande till Postens pensionsskuld, plötsligt hamnade på plus. Postnord kunde därför ta ut drygt 900 miljoner kronor ur stiftelsen för att täcka pensionskostnader. 

Förändringarna gjordes efter en överenskommelse mellan företaget och de fackliga parterna. 

Men nu har det blossat upp strid om pensionsmiljarderma i stiftelsen. 

Just nu pågår samtal om tolkningen av avtalet, skriver Svenska Dagbladet Näringsliv. Diskussionerna rör enligt tidningen bland annat nivån på en kreditförsäkring som ska trygga Postens pensionsåtaganden.  

Tidningen har även intervjuat Göran Ronge på Finansinspektionen, som markerar att 4 procents avkastning är ett ”vidlyftigt” antagande. Finansinspektionens antagande om diskonteringsränta ligger på 0,7 procent. 

Här hittar du Svenska Dagbladets artikel om Postens Pensionsstiftelse.

PostNord valde Max Matthiessens förmånsportal MyBenefit

Max Matthiessen meddelar i dag att PostNord efter en upphandling valt MyBenefit som förmånsportal för cirka 21 000 medarbetare i den svenska delen av bolaget. MyBenefit har utvecklats av Max Matthiessen och it-bolaget Aditro.

Vi portalen är det möjligt att välja förmåner som personalbilar, friskvårdsbidrag och arbetsskor. Dessutom erbjuds PostNords medarbetare löneväxling och gruppförsäkring via Max Matthiessen.

– Vi är glada att PostNord värdesätter det mervärde vi ger deras medarbetare, säger Eva Pantzar Waage, COO på Max Matthiessen, i en presskommentar.

– Hos oss får de tillgång till både innovativa digitala lösningar men också den personliga kontakten som i många fall är avgörande för att rätt val blir gjorda.

Bolaget bakom MyBenefit är Be My Compensation Benefit AB. Bolaget startade 2014. Under 2015 hade man intäkter på 0,4 (0,4) miljoner kronor, och ett resultat på –12,9 (–3,4) miljoner kronor. Bolaget har fyra anställda. Vd är Björn Holmgren